Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:13 цаг
Үйл явдал
Түц ажиллуулдаг хүмүүс банкнаас зээл авах гэхээр олон бичиг баримт шаарддаг, зээлээ төлөх хугацаа хэтэрвэл хар жагсаалтад оруулдаг тул банкнаас зээл авч чаддаггүй
 
ШИНЭ МЭДЭЭ