Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:13 минут
Үйл явдал
Уралдаанд оролцогчид олон улсын зарчмаар хоёр хоног буюу 48 цагийн турш “Стартап терминал” ХХК-ийн бойжуулах төвд байршин, оюун ухаанаа уралдуулан шилдгээ шалгаруулав.
 
ШИНЭ МЭДЭЭ