Усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх журам батлагдлаа
2011-10-26 17:30

Усны экологи, эдийн засгийн суурь үнэлгээ, ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүрийг хавсралтаар баталлаа. Усны нөөцийн хэмжээ, чанар, хэрэглээний ач холбогдол, усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэхэд дээрх үнэлгээг мөрдөхийг холбогдох сайдууд, агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт Засгийн газрын тэргүүн даалгалаа.
Shuud.mn
Сонин хачин