Улаанбаатар
Сонгогч та саналаа хаана өгөх вэ?
2013-6-26

Сонгогч өөрийн байнга оршин суугаа газрынхаа харьяа хэсэгт санал өгдөг журамтай. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад тухайн сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэл бүхий сонгогчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, нас, хүйс, иргэний үнэмлэхийн болон регистрийн дугаар, оршин суугаа газрын хаягийг бүртгэдэг.

Ийнхүү бүртгэхдээ сонгогчийг зөвхөн сонгуулийн нэг хэсэгт сонгогчдын нэг нэрийн жагсаалтад бүртгэдэг. Иймд Сонгогч Таны оршин суугаа хаяг сонгуулийн аль хэсгийн хороонд харъяалагдаж буйг мэдэх шаардлагатай.

Иймд манай сайт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн санал хураах хэсгийн байруудын хаяг, байршил, хэсгийн нутаг дэвсгэрийн харьяалалыг танилцуулж байна.

БАЯНЗҮРХ, НАЛАЙХ ДҮҮРЭГТ САНАЛ ХУРААХ ХЭСГИЙН ХОРООДЫН ХАЯГ, БАЙРШИЛ:

Б.Одон

Shuud.mn
Сонин хачин