460 иргэнд 27.1 тэрбум төгрөгийн зээл олгожээ
2017-4-4

 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-295 дугаар тушаалаар “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд тус журмын дагуу Монголбанк орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийг хэвийн олгож байна.

 

2017 оны 2 дугаар сард Монголбанкнаас “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бий болгох хөтөлбөр”-ийн хүрээнд нийт 396 зээлдэгчдэд 24.2 тэрбум төгрөгийн зээлийн эх үүсвэрийг олгосон бол 3 дугаар сард нийт 460 зээлдэгчдэд 27.1 тэрбум төгрөгийн зээлийн эх үүсвэрийг олголоо.

Shuud.mn
Сонин хачин