Монгол улсын Шадар сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 118-р тушаалаар  Онцгой байдлын алба хаагчид “Онцгой гавъяа байгуулсан тохиолдолд мөнгөн урамшуулал олгох” тухай журмыг  баталсны дагуу 2018 оны Онцгой байдлын үйл ажиллагааны тайлангийн хурлын үеэр гурван алба хаагчийг тус шагналаар шагнаж, 16 сая төгрөгний мөнгөн урамшуулал олгосон юм. Эдгээр алба хаагчдын нэг болох НОБГ-ын Нийслэлийн аврах анги 105-ын аврагч, ахлах ахлагч Х.Цогбадрах нь эр зориг, мэргэжлийн ур чадвараараа шилдэг нь байж, Онцгой гавъяа байгуулсан алба хаагчаар тодрон, энэхүү нэр хүндтэй шагналын эзэн болсон байна.