Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 52 хувь нь эмэгтэйчүүд байна
4-16

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 3 дугаар сарын эцэст 31.8 мянга, үүнээс 21.7 (68.3%) мянга нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 10.1 (31.7%) мянга нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна.

 

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 1375 (5.9%) хүнээр, өмнөх сараас 2271 (9.5%) хүнээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 11.3 (52.1%) мянга нь эмэгтэйчүүд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 7.2 (33.0%) мянга нь Улаанбаатарт, 5.2 (24.0%) мянга нь Хангайн бүсэд, 3.5 (16.4%) мянга нь Төвийн бүсэд, 3.6 (16.3%) мянга нь Баруун бүсэд, 2.2 (10.3%) мянга нь Зүүн бүсэд ногдож байна.

 

Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 378 (1.7%) нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа бөгөөд 190 (50.3%) нь эмэгтэйчүүд байна.

Shuud.mn
Сонин хачин