Төрийн удирдах албан тушаалтнуудад жендэрийн сургалт явуулж байна
5-23

 

Төрийн удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан "Жендэр ба Хүний эрх" сургалт 2019 оны 05 дугаар сарын 23-нд Сэлэнгэ аймагт эхэллээ. Тус сургалтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн П.Оюунчимэгээр ахлуулсан Ажлын хэсэг зохион байгуулж байна.

 

Монгол Улсад мэргэшсэн төрийн албыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, төрийн байгууллагад жендэрийн тэгш байдлыг бүрдүүлэхэд төрийн албан хаагчдын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх, удирдах албан тушаалтнуудын жендэр ба хүний эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой энэхүү сургалтыг Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул аймгийн төрийн байгууддагуудын удирдлагуудад явуулах юм. Ажлын хэсэг дээрх аймгуудад 2019 оны 05 дугаар сарын 22-29-нийг хүртэл ажиллаж, сургалт нөлөөлийн ажиллагаа явуулахаас гадна Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлыг шалгана. Шалгалтыг аймаг, сумдын холбогдох төрийн байгууллагуудад хийх бөгөөд хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцах, төрийн үйлчилгээ, хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамт зэрэг хүний эрхийн зөрчигдөж байгаа эсэхийг тогтоож шаардлагатай арга хэмжээг авах юм.

 

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс уг ажиллагааг НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүүжилтээр Төрийн албаны зөвлөлөөс 2018-2021 онд хэрэгжүүлж буй " Монгол Улсад мэргэжлийн , иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь " төслийн " Төрийн захиргаан дахь жендэрийн тэгш байдлыг дээшлүүлэх " 3 дахь үр дүнгийн ажлын хүрээнд хариуцан гүйцэтгэж, хамтран ажиллаж байна.

Эх сурвалж: ХЭҮК

Shuud.mn
Сонин хачин