Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:10 минут
Үйл явдал
Энэ нь тариаланчид бараагаа зарах гэж заавал хот руу ирэх шаардлагагүй өөрийн байгаа газраас зарах захиалга оруулж, тэр дундаас худалдан авагч сонголт хийх зарчмаар арилжаа явагдана.
 
ШИНЭ МЭДЭЭ