Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:9 цаг
Үйл явдал
Тэрээр энэ үеэр гамшиг, тэр дундаа үерийн аюулд ард иргэд өртөж амь насаа алдах, эд хөрөнгөөрөө хохирохоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хамтран ажиллахыг уриаллаа.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2018 оны 6 дугаар сарын эцэст 37.5 мянга болж, 25.8 (68.8%) мянга нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 11.7 (31.2%) мянга нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна.
ШИНЭ МЭДЭЭ