Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:2 минут
Үйл явдал
Нийслэлийн Тээврийн газраас түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж байна. 
 
ШИНЭ МЭДЭЭ