Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:8 минут
Үйл явдал
Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад нийт 343 барилга байгууламжийг хамруулан гамшиг осол, гал түймэр гарч болзошгүй 1772 зөрчил дутагдлыг илрүүлсэн байна.
 
ШИНЭ МЭДЭЭ