Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:23 минут
Үйл явдал
Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ”-ний жил болгон зарласан билээ. Энэхүү зорилтыг хангах үүднээс Татварын ерөнхий газар 2017 оны наймдугаар сараас ТАТВАРЫН УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ /ТУНС/-ийг хөгжүүлж, 2018 оны арванхоёрдугаар сард УТОХГ, Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэст туршилтын нэвтрүүлэлт хийсэн бол  өнөөдрөөс Монголын татварын нийт албад ТУНС-ийн эхний хэсгийг нэвтрүүлээд байна. 
 
Тогтоолыг 2017 оны нэгдүгээр сарын 01-нээс мөрдөж эхэлсэн боловч зарим нэр бүхий үнэт цаасны компани өнөөдрийг хүртэл хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө зохих хэмжээнд хүргэхгүй, зах зээлийн зуучлалын үүргээ хэрэгжүүлэхгүй, Хорооноос тавьж байгаа шаардлага, шалгуурыг хангаж ажиллахгүй байна. Иймд Хороо шаардлага хангахгүй байгаа компаниудын зах зээлд оролцох оролцоонд хязгаарлалт тавьж байгаагаа албан ёсоор мэдэгдэж байна.
ШИНЭ МЭДЭЭ