Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:8 цаг
Үйл явдал
Нийт өвчлөгсдийн 44.2 хувийг 0-1 нас, 29.9 хувийг 2-4 нас, 12.8 хувийг 5-9 насны хүүхдүүд эзэлж байгаа юм. Хүүхдийн түргэн тусламжийн 1264 дуудлага ирснээс 41.2 хувь нь томуу, томуу төст өвчний тусламж, үйлчилгээг авчээ.
 
ШИНЭ МЭДЭЭ