Улаанбаатар
Сүүлд шинэчлэгдсэн:12 цаг
Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэгдэн олон нийтэд арилжаалагдсан Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөгдсөн тухай "Арилжааны төлбөр тооцооны төв" ТӨХХК-аас ирүүлсэн албан тоотуудыг үндэслэн 1170 кодтой, ЗГЭБ-У-158-348 төрлийн 5 ширхэг, 1224 кодтой, ЗГЭБ-У-104-402 төрлийн 10200 ширхэг, 1176 кодтой ЗГЭБ-У-354 төрлийн, 610 ширхэг үнэт цааснуудыг биржийн бүртгэлээс тус тус хаслаа.
ШИНЭ МЭДЭЭ