32 иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийг баталгаажууллаа
2015-8-6

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Газар эзэмшүүлэх эрх олгож, баталгаажуулах тухай” А/596 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны захирамжаар батлагдсан “Газар, барилгажилтын зөвлөл”- ийн  хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд  32 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших эрхийг баталгааллаа.

Газар эзэмших эрх нь баталгаажсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт даалгав гэж Нийслэлийн ЗДТГ – ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХ НЬ БАТАЛГААЖСАН
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Газрын
Регистр Газрын байршил /хороо/ Зориулалт Хэмжээ м2 Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Баталгаажигдах эх үүсгэвэр
Баянгол дүүрэг
1 Алтан-Онгоц ХХК 5044553 8 Контор, үйлчилгээ 350 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2005 оны 243,
Ү-2205019315, Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах улсын комиссын 2005,04,07-ны 53/2005 дугаар акт
2 Б.Хишигдэлгэр УХ92020212 7 Орон сууц 453 5 Эзэмшүүлэх УБЕГ-ын даргын 2015.03.10 408 тушаал, АТД 2014,04,23 №124
3 Глобалбевериж ХХК 5407834 1 Үйлчилгээтэй орон сууц 2570 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2014 оны А/394 /үйлдвэрлэл/, АТД 2015,05,26 №446, Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 2014,07,08 №275/2014 зөвшөөрөл
4 Шунхлай трейдинг ХХК 5506239 20 Шатахуун түгээх станц 800 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2014 оны А/193
5 М.Өлзийбаяр ЧК72042010 17 Үйлчилгээ 524 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2011 оны 242
АТД 2013.08.09 БГД/734,
Ү-2205011521
6 Э.Доржханд ЦВ79021461 10 Үйлчилгээ 699 5 Эзэмшүүлэх УБЕГын даргын 2014.10.28 1459 тушаал, Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссын 2014 оны 150 дугаар акт
7 Коёотэ ХХК 2801175 20 Аж ахуй 2500 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2010 оны 415
8 Байгууламж-Од ХХК 2745836 20 Үйлдвэрлэл 10000 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2011 оны 101
 Ү-2205037677
9 Ж.Гантуяа СЭ63063007 15 Худалдаа үйлчилгээ 140 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2011 оны 410
Баянзүрх дүүрэг
10 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар 9095489 12 Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн барилга 554 5 Эзэмшүүлэх НӨХГ-ын 2015.05.07-ны өдрийн 7/2768, БЗДЗДТГ-ын 2015.05.08-ны өдрийн 2/709, 2015.05.13-ны өдрийн 2/740 тоотууд
11 С.Баттулга ЧП76120171 25 Цэцэрлэг, сургалтын төв 647 5 Эзэмшүүлэх АТ-ын 2014.04.04-ний өдрийн даалгавартай, Барилгын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх 2014.05.29-ний өдрийн -0000787 №166/2014 зөвшөөрөл, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2015.03.23-ны өдрийн №2015/153 акт, УБЕГ-ын 2015.04.20-ны өдрийн №682 дугаар даргын тушаал
12 Цагаанхуаран консалтинг ХХК 5190452 14 Үйлчилгээтэй, орон сууц 7268 5 Эзэмшүүлэх АТ-ын 2013.04.17-ны өдрийн №254 даалгавартай, УБЕГ-ын 2015.04.08-ны өдрийн №609 тоот даргын тушаал,  ДЗД-ын 2014 оны А/26 /300 м2/
13 Б.Энхбат ШВ64121970 24 Халуун усны байр 170 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 144 /НЗДТГ/,  НЗДТГ-ын 2015.02.10-ны өдрийн 03/459 албан бичиг, МУ-ын ТӨХ-ны 2015.03.02-ны өдрийн 4/520 албан бичиг, МУ-ын Барилга, хот байгуулалтын яамны 2015.02.17-ны өдрийн 4/490 албан бичиг
14 Б.Оргил, Б.Отгонжаргал ЧП62100979, ЧП60032107 2 Амины орон сууц 3529 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 1997 оны А/36 /Ундрал трейд ХХК 1700 м2/, НЗД-ын 2002 оны 565 /Ундрал трейд ХХК 1753 м2/
15 С.Баярт ЦГ71072309 9 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 30097 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2015 оны 108 /Үйлдвэрлэл, 30078 м2/, Ү-2204009042, Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын 1996.06.19-ны өдөр, №49 тогтоол  /Дусал ХХК/
16 РТТ ХХК 2714116 11 Сургалт, үйлчилгээ 2500 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2012 оны А/149 / үйлчилгээ, аж ахуй/
Сонгинохайрхан дүүрэг
17 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 9077049 32 Байгаль орчны хяналтын пост 500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011.04.07-296   /барилгын/
18 Т.Мөнхцолмон ЧЕ82020704 29 Худалдаа үйлчилгээ 216 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2006 оны 379
19 Г.Болд ЧС59111712 32 Аж ахуй 5200 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2014 оны А/208
20 Н.Батмөнх УУ66032531 32 Аж ахуй 15000 5 Эзэмшүүлэх ДЗД–ын 2012 оны 83
Сүхбаатар дүүрэг
21 Төрийн орон сууцны корпораци ТӨААТҮГ 5745535 11 Орон сууц 328 5 Эзэмшүүлэх /515-р байр/
22 Төрийн орон сууцны корпораци ТӨААТҮГ 5745535 11 Орон сууц 328 5 Эзэмшүүлэх /518-р байр/
23 Төрийн орон сууцны корпораци ТӨААТҮГ 5745535 11 Орон сууц 655 5 Эзэмшүүлэх /513-р байр/
24 Төрийн орон сууцны корпораци ТӨААТҮГ 5745535 11 Орон сууц 655 5 Эзэмшүүлэх /516-р байр/
25 Сансар дижитал ХХК 2885654 19 Холбооны станц 137 5 Эзэмшүүлэх  
26 Авзага трейд ХХК 2082241 5 Орон сууц 1904 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012.10.23-А/652, НЗД-ын 2013.04.02-А/350  захирамжуудыг Захиргааны хэргийн шүүхийн анхан шатны 20-р шүүхийн 2014.04.17-175, Захиргааны хэргийн 2014.07.23-294-р магадлалаар тус тус хүчингүй болгох
27 Цэнхэр хангай ХХК 2090058 5 Орон сууц 414 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013.03.15-А/208 захирамжийг нийслэлийн Захиргаан хэргийн шүүхийн 2013.11.15-492 шийдвэрээр хүчингүй болгох
Чингэлтэй дүүрэг
28 Г.Баянжаргал УС55120609 5 Үйлчилгээ 400 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2003 оны 283
Хан-Уул дүүрэг
29 О.Ёндонсамбуу ОЭ78120811 15 Худалдаа, үйлчилгээ 119 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2009 оны 348
30 Ж.Эрдэмбилэг ЧК71062710 10 Амины сууц 25000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны448, НЗХШ-ийн 2013 оны 92 дугаар шийдвэр
Багануур дүүрэг
31 Багануур дүүргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 9103619 1 Орон сууцны барилга барих 2290 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2010 оны А/115
32 Багануур автомотив ХХК 4553942 3 Үйлчилгээ 13500 5 Эзэмшүүлэх ДЗД-ын 2014 оны А/362
Shuud.mn
Сонин хачин