Хөдөлмөрийн яамны 6 албан тушаалтан ХОМ-ээ буруу өгчээ
2016-05-06 17:08

 

Авлигатай тэмцэх газар 2016 онд хийх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд Хөдөлмөрийн яамны мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав. 

 

Шалгалтаар 6 албан тушаалтныг өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлого, компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг мэдүүлээгүй, өөрийн хадгаламжийг дутуу мэдүүлсэн, тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3-т заасан хугацаанд хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ гаргаагүй болохыг тогтоож авлигын эсрэг хууль тогтоомжид заасан сануулах, цалингийн хэмжээг болон албан тушаал бууруулах хариуцлагыг хүлээлгэхээр Хөдөлмөрийн сайд Г.Баярсайханд албан бичиг хүргүүлэв.

Shuud.mn
Сонин хачин