Газрын тосны газрынхан орлогоо нуужээ
2016-6-13

Авлигатай тэмцэх газар төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу Газрын тосны газрын мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

 

Шалгалтаар 6 албан тушаалтан өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө, орлого болон түүнд орсон их хэмжээний өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд мэдүүлээгүй, цалингийн орлогыг мэдүүлэхдээ үндсэн цалингаас шагналт цалингаа хасч мэдүүлсэн, гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө оруулсан компани, хувьцааг мэдүүлээгүй, хадгаламж, харилцах данс, картын данс, бэлэн мөнгөний үлдэгдэл, мөн хүүгийн орлогыг мэдүүлээгүй зэрэг зөрчил гаргасныг тогтоож Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлд заасан сануулах болон цалингийн хэмжээг бууруулах хариуцлагыг хүлээлгэхээр Газрын тосны газрын дарга Г.Өлзийбүрэнд албан бичиг хүргүүллээ.

Shuud.mn
Сонин хачин