2016-2017 оны хичээлийн жилд худалдаалах сурах бичгийн жагсаалт
2016-08-22 14:54

 

2016-2017 оны хичээлийн жилд зах зээлд худалдаалах сурах бичгийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар болон сурах бичгийг худалдаалах компанийн нэрс

 

Анги Сурах бичгийн нэр  Худалдах үнэ төгрөгөөр  Хэвлэлийн компани Анхны хэвлэлт 
1 VI 1 Монгол хэл VI                2,800 "Тэнгэрлэг үсэг" ХХК 2013
2 2 Технологи III                2,000
3 3 Хөгжим VI (CD-тэй)                2,000
4 4 Иргэний боловсрол VI                2,100
5 5 Уран зохиол 6                2,500
6 6 Эх хэл /Казах хэл/ VI                6,200
7 7 Дүрслэх урлаг III                1,800 "Адмон принт" ХХК 2013
8 8 Математик VI  3,100 Мөнхийн үсэг ХХК 2015
9 9 Мэдээллийн технологи VI 1,300
10 10 Түүх VI             1,700
11 11 Байгалийн ухаан VI             2,700
12 12 Англи хэл VI  (CD-тэй)            4,200
13 VII 1 Монгол хэл VII                2,400  "Соёмбо принтинг" ХХК  2014
14 2 Уран зохиол I                2,400
15 3 Монгол бичиг I                 2,400
16 4 Физик I                2,100
17 5 Нийгмийн ухаан I                1,800  "Сэлэнгэ пресс" ХХК 
18 6 Биологи I                2,800
19 7 Газар зүй I                2,800
20 8 Дүрслэх урлаг IV                2,000  "Соёмбо принтинг" ХХК 
21 9 Хөгжим VII (CD-тэй)                2,200
22 10 Технологи IV                2,100
23 11 Орос хэл I (CD-тэй)                3,100
24 12  Эх хэл (Казак хэл) VII                5,200
25 13 Иргэний боловсрол VII                2,000  "Адмон принт" ХХК  2013
26 14 Математик VII            2,800 Мөнхийн үсэг ХХК 2015
27 15 Мэдээллийн технологи VII            1,300
28 16 Хими VII             1,600
29 17 Түүх VII             2,400
30 18 Англи хэл VII  (CD-тэй)            4,200
31 VIII 1 Математик VIII             2,800 Соёмбо принтинг ХХК 2015
32 2 Мэдээллийн технологи VIII              1,200
33 3 Биологи VIII             2,300
34 4 Физик VIII             2,300
35 5 Хими VIII             2,300
36 6 Түүх VIII             2,200
37 7 Дизайн технологи VIII             1,500
38 8 Англи хэл VIII (CD-тэй)            3,000
39 9 Орос хэл VIII  (CD-тэй)             3,000
40 10 Дүрслэх урлаг VIII             1,500 2011
41 11 Монгол хэл VIII            2,200
42 12 Үндэсний бичиг/Монгол бичиг II            2,200
43 13 Газар зүй II            1,700
44 14 Уран зохиол II             2,200
45 15 Нийгмийн ухаан II             1,600
46 16 Хөгжим VIII            1,600
47 17 Иргэний боловсрол VIII            1,900 2013
48 IX 1 Биологи IX            2,600 Соёмбо принтинг ХХК 2015
49 2 Түүх IX             2,300  
50 3 Англи хэл IX (CD-тэй)            3,000  
51 4 Физик IX             2,600  
52 5 Дизайн технологи IX             1,600  
53 6 Математик IX             3,200 Битпресс ХХК
54 7 Мэдээллийн технологи IX             1,400
55 8  Хими IX             3,000
56 9 Орос хэл IX (CD-тэй)            2,700
57 10 Монгол хэл IX            2,300 Мөнхийн үсэг ХХК 2012
58 11 Үндэсний бичиг/Монгол бичиг  III            2,000
59 12 Уран зохиол III            2,300
60 13 Газарзүй III            2,000
61 14 Нийгмийн ухаан III            2,000
62 15 Хөгжим IX            1,600
63 16 Иргэний боловсрол IX            2,000 2013
64 X 1 Монгол хэл X                3,800 "Адмон принт" ХХК 2012
65 2 Хими III                4,100
66 3 Математик X                4,800
67 4 Биологи IV                4,100
68 5 Эрүүл мэнд VII                2,700 "Мөнхийн үсэг" ХХК 2012
69 6 Уран зохиол IV                4,000
70 7 Нийгмийн ухаан IV                3,200
71 8 Физик IV                4,000 "Содпресс" ХХК 2012
72 9 Зураг зүй, технологи I                4,000
73 10 Мэдээлэл зүй V                4,000
74 11 Түүх IV                4,000
75 12 Газар зүй IV                4,000
76 13 Англи хэл VI                4,000
77 14 Иргэний боловсрол X                2,000  "Сэлэнгэ пресс" ХХК  2014
78 XI 1 Монгол хэл XI                3,100  "Өнгөт хэвлэл" ХХК  2013
79 2 Математик XI                3,600
80 3 Уран зохиол V                3,100
81 4 Физик V                3,100
82 5 Хими IV                3,600  "Мөнхийн үсэг" ХХК  2013
83 6 Биологи VI                3,600
84 7 Газарзүй V                3,600
85 8 Зураг зүй, технологи II                3,600
86 9 Нийгмийн ухаан V                4,100
87 10 Англи хэл VII                4,100
88 11 Мэдээлэл зүй VI                3,600
89 12 Эрүүл мэнд VIII                2,100
90 13 Иргэний боловсрол XI                2,000  Соёмбо принтинг ХХК  2014
91 XII 1 Монгол хэл, уран зохиол XII                3,200 Адмон принт ХХК 2014
92 2 Зураг зүй, технологи III                2,700
93 3 Физик VI                2,900
94 4 Эрүүл мэнд IX                1,600
95 5 Мэдээлэл зүй VII                1,700 Эдмаркет ХХК
96 6 Математик XII                3,300
97 7 Нийгмийн ухаан VI                3,000
98 8 Биологи VI                2,900
99 9 Иргэний боловсрол XII                1,700 Содпресс ХХК
100 10 Хими V                2,800
101 11 Газарзүй VI                2,900
102 12 Англи хэл VIII                3,000
Дундаж үнэ  2720 ₮     
Shuud.mn
Сонин хачин
Зочun:
Dursleh urlag
2017-10-01
ганбат:
competition data base гээд ном хэдэн төгрөгний үнтэй баайна хэлж өгч тус болнуу
2017-01-04