АТГ-ынхан орон нутагт ажиллана
2016-11-8

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг маргаашнаас эхлэн орон нутагт ажиллах юм байна. Нийт долоон ажлын хэсэг гарч, энэ сарын 28 хүртэл орон нутагт ажиллаж, 

  • Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр сурталчлах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн албанд иргэд, олон нийтийн хяналтыг сайжруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах;

 

  • Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга, гишүүд /Ажлын алба/-тэй уулзалт зохион байгуулах;

 

  • Бизнес эрхлэгчдийн дунд “Авлигатай тэмцэхэд хувийн хэвшлийн үүрэг оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;

 

  • Өргөдөл, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх;

 

  • Иргэдээс төсөөллийн судалгаа авах;

 

  • АТГ-ын хэвлэмэл хуудас, танилцуулга болон бусад авлигын эсрэг сурталчилгааны материал түгээх аж.

 

 Ажлын хэсгүүдийн ажиллах хуваарь 

 

Ажлын хэсгүүд
Ажиллах аймаг, сум
Ажиллах хугацаа
1 Ажлын хэсэг-1 Зүүнхараа 2016.11.09-11.10
Дархан-Уул 2016.11.11-11.13
Сэлэнгэ 2016.11.14-11.16
Хөтөл 2016.11.17
Булган 2016.11.18-11.20
2 Ажлын хэсэг-2 Дундговь 2016.11.09-11.11
Цогтцэций 2016.11.12-11.13
Ханбогд 2016.11.14-11.15
Өмнөговь 2016.11.16-11.19
Өвөрхангай 2016.11.20-11.23
Хархорин 2016.11.23
3 Ажлын хэсэг-3 Баянхонгор 2016.11.14-11.16
Говь-Алтай 2016.11.18-11.21
Завхан 2016.11.23-11.25
Тосонцэнгэл сум 2016.11.27-11.28
4 Ажлын хэсэг-4 Архангай 2016.11.10-11.12
Хөвсгөл 2016.11.14-11.16
Орхон 2016.11.17-11.19
5 Ажлын хэсэг-5 Говьсүмбэр 2016.11.09-11.11
Дорноговь 2016.11.14-11.16
Замын-Үүд 2016.11.17-11.18
Төв 2016.11.19-11.21
6 Ажлын хэсэг-6 Хэнтий 2016.11.14-11.16
Дорнод 2016.11.18-11.21
Сүхбаатар 2016.11.22-25
7 Ажлын хэсэг-7 Ховд 2016.11.11-11.14
Баян-Өлгий 2016.11.16-11.18
Увс 2016.11.21-11.23

 

Shuud.mn
Сонин хачин