Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахаар шинэ техник нэвтрүүлэв
2017-05-04 10:08

 

Нийслэл хотын иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журмыг сахиулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө гудамж, зам, талбайг хянах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор камерын хяналтын удирдлагын нэгдсэн төв бүхий “Аюулгүй хот” төсөл хэрэгжүүлэхээр тусгасан.

 

Тус цагдаагийн газраас төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Эргүүл”, “Телекамер”, “Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем” дэд хөтөлбөрүүдийг боловсруулан Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн  2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, 62 дугаар тогтоолоор батлууллаа.

 

Гэмт хэргийн статистик мэдээллээс харахад 2016 онд улсын хэмжээнд 27 мянга гаруй гэмт хэрэг бүртгэгдсний 65.9 хувь буюу 17909 гэмт хэрэг нийслэл хотод бүртгэгдсэн байна.

 

Нийслэл хот сая гаруй хүн амтай том хот болж байгаа тул гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, орчин үеийн техник технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, камерын хяналтыг өргөжүүлэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.

 

 

Иймд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах ажлыг олон улсын цагдаагийн байгууллагын жишигт хүргэж, эргүүлийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож цагдаагийн байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор “Эргүүл” дэд хөтөлбөр,

 

Нийслэл хотод ашиглагдаж байгаа болон цаашид шинээр суурилуулах теле хяналтын камерыг нэгдсэн системд оруулж, мэдээллийг өргөн хүрээнд зохистой ашиглах зорилгоор “Телекамер”,

 

Гэмт хэргийн хяналтын цогц системийг ашиглан гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгдэж байгаа газрыг тодорхойлж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх оновчтой арга, тактикийг төлөвлөн хэрэгжүүлж гэмт хэргийн гаралтыг бууруулахад зорилгоор “Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем” дэд хөтөлбөрүүдийг батлуулан ажиллаж байна.

 

Хөтөлбөрийн үр дүн:

 

  • Гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдлыг “Гэмт хэргийн цахим зураглал”-аар үнэлж дүгнэн, гэмт хэрэг ихээр үйлдэгддэг эмзэг цэгүүдийг хяналтад авч, урьдчилан сэргийлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулж, камержуулна.

 

  • Цагдаагийн байгууллагын эргүүлийн үйл ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэж, иргэдээс цагдаагийн байгууллагатай хамтран ажиллах ажиллагаа сайжирна.

 

  • Телекамерын хяналтын удирдлагын төвтэй болж, телехяналтын камерын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдана.

 

  • Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг шуурхай мэдээллээр хангах боломж бүрдэж, гудамж талбай, олон нийтийн газар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага, мэдээллийн дагуу шуурхай очих нөхцөл бүрдэнэ.

 

  • Эргүүлийн алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвар сайжирч, албаны шуурхай байдал хангагдан ажлын бүтээмж дээшилж, цагдаагийн байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар дээшилнэ.
Shuud.mn
Сонин хачин
Зочин:
АЗ ЖАРГАЛТАЙ УЛААНБААТАРАА БОЛИО ЮУ...
2017-05-04