Амжилтгүй дүнтэй сурагчдаас авах дахин шалгалтын хуваарь
2017-5-29

Боловсролын үнэлгээний төвөөс Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн улсын шалгалтад амжилтгүй дүн үзүүлсэн сурагчдаас авах “Дахин шалгалт”-ын хуваарийг гаргажээ.

 

5-р  анги:

 

 • Монгол хэл:                              2017 оны 05-р сарын 29 өдөр 12:00 цагт

 

 • Математик:                              2017 оны 05 дугаар сарын 30 өдөр 12:00 цагт

 

 • Байгаль шинжлэл:                  2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдөр 12:00 цагт

 

9 дүгээр анги

 

 • Монгол хэл:                             2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдөр 10:00 цагт

 

 • Математик:                              2017 оны 06 дугаар сарын 2 өдөр 10:00 цагт

 

 • Байгалийн ухаан:                    2017 оны 06 дугаар сарын 5 өдөр 10:00 цагт

 

 • Нийгмийн ухаан:                     2017 оны 06 дугаар сарын 6 өдөр 10:00 цагт

 

12 дугаар анги

 

 • Монгол хэл:                              2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдөр 11:00 цагт

 

 • Сонгосон  агуулгын хичээл:    2017 оны 06 дугаар сарын 2 өдөр 11:00 цагт

 

 • Гадаад хэл:                              2017 оны 06 дугаар сарын 5 өдөр 11:00 цагт

 

 • Математик:                              2017 оны 06 дугаар сарын 6 өдөр 10:00 цагт

 

Улсын шалгалт үргэлжлэх хугацаа

 

 • 5 дугаар ангийн шалгалт бүр         60 минут

 

 •  9 дүгээр ангийн шалгалт бүр         80 минут

 

 • 12 дугаар ангийн шалгалт бүр       100 минут
Shuud.mn
Сонин хачин