Орон сууцны үнэ буурчээ
2017-07-07 11:02

 

Монголбанкны захиалгаар Үл хөдлөх хөрөнгийн Тэнхлэг зууч компанийн хараат бусаар хийсэн “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн (ОСҮИ) судалгааны 2017 оны 6-р сарын үр дүнг олон нийтэд танилцуулж байна.

 

Тус судалгаагаар өнгөрсөн 6-р сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 1.01 болж суурь үе буюу 2013 оны 1-р сараас 1,0%-иар өслөө. Энэ нь өмнөх сараас 2,50 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 2016 оны 6-р сарын үр дүнтэй харьцуулахад 1,22  хувиар буурсан байна. Харин үнийн индексийн үзүүлэлтийг шинэ орон сууц, хуучин орон сууцаар ангилж үзвэл:

 

Шинэ орон сууцны үнийн индекс 1,15 гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 1,17 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 0,10 хувиар буурсан хэвээр байна.

 

Хуучин орон сууцны үнийн индекс 0,92. Суурь үеэс 8,02%-ийн бууралттай гарлаа. Харин өмнөх сараас 0,32 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 2,26 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

 

Үзүүлэлт

Ерөнхий

Шинэ о/с

Хуучин о/с

Индекс

1,01

1,15

0,92

Индексийн өөрчлөлт /суурь үе-2013.01/

1,03%

15,37%

-8,02%

Өмнөх сартай харьцуулахад

2,50%

1,17%

-0,32%

Оны эхэнтэй харьцуулахад

0,09%

-0,12%

-0,31%

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад

-1,22%

-0,10%

-2,26%

 

 

ОСҮИ-ийг Хедоник регрессийн аргаар тооцоолсон бөгөөд энэхүү тооцоололд тухайн сард Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4935 орон сууцны мэдээллийг хамрууллаа.

Shuud.mn
Сонин хачин