Нэг шүүгчид 243 хэрэг ногдож байна
2017-12-26

Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхим нийт 1991 хэрэг хүлээн авч, 1704 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэж, 56 хэргийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдалд тооцуулахаар хэлэлцэж, 49 хэргийг хяналтын журмаар хэлэлцэхээс татгалзаж, 20 хэргийн харьяаллыг тогтоосон байна.

 

Иргэний хэргийн танхимын хяналтын шатны шүүх хуралдаан нийт 98 өдөр хуралдаж, өдөрт дунджаар 18 хэрэг хэлэлцжээ. Иргэний хэргийн танхимд хяналтын шатны журмаар ирүүлсэн 1704 хэргээс нэг шүүгчид 243 хэрэг ногдож байна.

 

Хяналтын журмаар хэлэлцэгдсэн иргэний 1704 хэргийн 53.7 хувь буюу 915 хэргийн шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхиж, 11.5 хувь буюу 196 хэргийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж, 18 хувь буюу 307 хэргийн шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 11.2 хувь буюу 191 хэргийн магадлалыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээх буюу өөрчилж, 5.6 хувь буюу 95 хэргийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг буюу нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгожээ.

 

Хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэргийн 741 нь  нэхэмжлэгчийн, 953 нь хариуцагчийн, 10 нь гуравдагч этгээдийн гомдлоор хянан хэлэлцэгдсэн байна.

 

Хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 1704 хэргийг эрх зүйн төрлөөр авч үзвэл Иргэний хуулиар 1104, Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 392, Гэр бүлийн тухай хуулиар 47, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиар 123, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар 8, бусад хуулиар 30 хэргийг хянан шийдвэрлэжээ.

 

Өмнөх онтой харьцуулахад хүлээн авсан иргэний хэрэг 280-аар буюу 16.4  хувиар, хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг 235-аар буюу 16 хувиар тус тус өссөн байна.

Shuud.mn
Сонин хачин