Улаанбаатар
Багануураас салхилах бодит АЮУЛ
3 сарын 6

 

 

Бидний санаанд оромгүй газраас ноцтой аюул заналхийлнэ гэж хэн санах билээ. Хамар доор орших Багануураас шинэ аюул гэтэж байна.

 

Учир юун

 

БНХАУ-ын төрийн өмчит компаниуд монгол улсын нийт эрчим хүч нийлүүлтийн болон суурьлагдсан хүчин чадлын 50 хувийг эзэмших, нийлүүлэх болж байгаа нь далд аюул, ноцтой хөнөөлийг даллаж байна. Засгийн газраас Багануурт Дулааны цахилгаан станц барих концессийн шалгаруулалт явуулахад БНХАУ-ын “Цөмийн энергийн барилгын 22-р товчоо” - “Пинггао групп”- ийн консорциум шалгарчээ. Ингээд барих-ашиглах-шилжүүлэх концессийн гэрээг 2015 оны 4 сарын 1–нд байгуулсан байна.

 

“Цөмийн энергийн барилгын 22-р товчоо” нь БНХАУ-ын Цөмийн Энергийн Инженер Барилга Угсралтын Корпорацийн охин компани бол “Пинггао групп”нь Төрийн цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ компанид харъяалагддаг аж. Аль аль нь БНХАУ-ын төрийн өмчлөлд (энд асуудал бий) байдаг.

 

Учрах хохирол

 

Юуны өмнө төсөл хэрэгжүүлэгчдийн байгуулсан “Багануур холдинг лимитед” компани нь оффшор бүст (Хонгконг) бүртгүүлсэн, хувьцаа эзэмшигчид нь тодорхойгүй байна. Энэ нь оффшор бүс рүү хөрөнгө гарах, орлогоо татвараас зугтаалгах эрсдлийг үүсгэж байгаа юм.

 

Үүнээс гадна  Концессийн гэрээнд эрчим хүчний тогтвортой байдлыг алдагдуулах, иргэдийн санхүүд хохирол учруулах, үндэсний аюулгүй байдлыг доголдуулахаар ноцтой заалтууд оржээ.

 

Концессийг 25 жилийн хугацаатай байгуулсан. ТЭЗҮ-ийн дагуу 350 МВт-ын 2 блок бүхий 700 МВт-ын хүчин чадалтай Цахилгаан станцыг 1.2 тэрбум ам.доллар хөрөнгө оруулалтаар босгоно гэжээ. Эндээс асуудлууд ундрана.  

 

1. Монгол улсын үндсэн эрчим хүч түгээх систем, шугамын хүчин чадал нь 120-150 МВт-аар хийгдсэн байдаг. Гэтэл хятадуудын барьж байгаа станцын дамжуулах чадал 350 МВт байгаа нь тогтворгүй байдал үүсэх, систем нурах эрсдлийг бий болгож байгааг цахилгааны мэргэжилтэй захын хүн хэлнэ. Түгээх сүлжээний чадлаас  2 дахин их чадлаар Багануурын ДЦС-аас эрчим хүч нийлүүлэх нөхцөлд хэлбэлзэл үүсч, систем бүхлээрээ нурах ч аюул бий. 2 эгнээ замаар 4 эгнээ машины цувааг нэвтрүүлэх гэвэл ямар хүндрэл үүсэх вэ гэдгээр үүнийг зүйрлэж, төсөөлж болно.

 

2. Дэлхийн жишгээр Дулааны цахилгаан станц барих өртөг дунджаар 1МВт нь нэг сая ам.доллар байдаг. Үүгээр бол Багануурын ДЦС-ын өртөг 700 МВт = 700 сая доллар байх ёстой. Гэтэл 1,2 тэрбум доллар буюу бараг 2 дахин үнэтэй төсөвлөгдсөн нь асар их хардалт дагуулж байна. Зөрүү мөнгө хаачих гээд байна вэ?

 

3. Цахилгааны үнэ, нийлүүлэх нөхцөл маш их асуудалтай байна. Тэдний байгуулсан Цахилгаан Худалдах, Худалдан авах гэрээг харвал Монголын эрчим хүч дамжуулах систем жил бүр хамгийн багадаа 4.2 тэрбум кВт.ц эрчим хүчийг тохирсон тарифаар бодон худалдах авах үүрэгтэй ба хэрэв энэ хэмжээнд хүрээгүй тохиолдолд зөрүү төлбөрийг заавал төлж барагдуулах үүрэг хүлэээсэн байна. Гэтэл монгол улсад ийм хэмжээний хэрэглээ байхгүй. Хоосон мөнгө төлж, алдагдал хүлээн тэрийгээ хэрэглэгчдийн цахилгааны төлбөр дээр нэмэх байдал шууд үүссэн. Багануурын ДЦС -аас нийлүүлэх эрчим хүч нь Монгол улсын хэрэглээний 60-70 хувийг эзлэж, үүнийг зах зээл нь шингээж чадахгүйд хүрэх учир ДЦС4, ДЦС3, ДЦС2 станцуудын үйлдвэрлэлийг зайлшгүй бууруулж, улмаар хаахад хүргэхээр байна. Энэ нь маш олон хүн (3000) шууд ажилгүй болно гэсэн үг.

 

4. Олон улсын жишгээр Цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг тооцоолохдоо дараах 4 бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тооцсон байх ёстой.

 

  • Тогтмол зардал
  • Хувьсах зардал
  • Санхүүгийн буюу хөрөнгө оруулалтын зардал
  • Нүүрсний зардал

 

Гэтэл Багануурын ЦС-ын гэрээнд тусгасан үнэд нүүрсний зардал шингээгүй, харин бусад зардлууд нь Монгол улсын хэрэглэгчийн үнийн индекс (CPI), Хятад улсын үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (PPI)–ийн өөрчлөлтөөс хамааран жил бүр тохируулга хийн нэмэгдэж байх томьёололоор бодогдно гэж заажээ. Цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээнд Монгол Улсын Засгийн газар Багануурын ЦС-ын үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг 1 кВт-ыг нь хамгийн багадаа 9 центээр(225 төгрөг) үг дуугүй худалдаж авах заалт байна.

 

Харьцуулахад ОХУ-аас импортоор авч байгаа 1 кВт цахилгаан эрчим хүчний үнэ 2010 онд 60.06 төгрөг, 2013 оноос хойш 81.8 төгрөг байжээ. Дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчийг импортын цахилгаанаас бараг гурав дахин өндөр үнээр худалдаж авахын утга учир юунд байх вэ?

 

Олон улсын жишгээр нүүрсний зардлыг оруулж тооцвол Багануурын ДЦС-ын гаргах цахилгааны хэрэглэгчдэд очих үнэ 250 төгрөгөөс дээш болохоор байгаа юм. Одоо бол нүүрсний үнийг оруулалгүй, үнийг маш  их дарж мэдээлж байна.

“Дөргөний УЦС” баруун бүсийн хэрэглэгчдэд 1 кВт цахилгаан эрчим хүчийг 32.11 төгрөгөөр худалддаг. Үүнийг Багануурын ДЦС-ын 250 төгрөгтэй харьцуулбал урьд хожид дуулдаагүй өндөр үнэтэй цахилгаан болчихоод байгаа юм.

 

Бусад эрсдлүүд

 

Монголын эрчим хүчний  системд байгаа хамгийн том блок Дөрөвдүгээр ДЦС-д байгаа нь 120 МВт. Мөн ОХУ-аас цахилгаан импортлох боломжит дээд чадал 210 МВт байдаг. Гэтэл Багануурын цахилгаан станцын нэгж блокын чадал нь 350МВт байхаар төлөвлөгдсөн нь эрсдлүүд дагуулж байна.

 

Хэрэв монголын эрчим хүч нийлүүлэлтийн 50 хувийг(700Mвт) хангах болсон хойноо Багануур ЦС-ын нэг блокод түр зогсолт эсвэл аваарын байдал үүсэхэд тэдний гаргаж байсан чадлыг богино хугацаанд орлуулан, хэвийн нөхцлийг ханган ажиллах боломж Монголын эрчим хүчний системд алга. Энэ нь аюулгүй байдал, тогтвортой байдалд том эрсдэл учруулна.  

 

Үндэсний аюулгүй байдалд учруулж буй гол эрсдэл нь Хятадын төрийн өмчит компани эрчим хүчний системд 25 жилийн турш ноёлох гэж байгаа явдал юм. БНХАУ-ын гадаад бодлого, аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд гадаад улсад байгаа өөрийн хөрөнгө оруулалт, өмчийг цэрэг - зэвсгийн хүчээр хамгаалах тухай заалт буй. Тэгэхээр Монгол улсын зүрхэнд, эрчим хүчний системийн 50 хувийг эзлэсэн хятадын хөрөнгө оруулалт 25 жилийн турш байх нь эрсдэл мөн. Цахилгааны төлбөр жаахан саатах үед л аян шалтаг гаргаж болно.

 

Нөгөө талаар энэ төсөл нь мега төсөл гэх ангилалд багтаж байгаа учир аюул эрсдлээр дүүрэн, бүтэхгүй байх магадлал ихтэй ажээ. Монгол улсын Ерөнхий сайд асан М.Энхсайхан: “Хөрөнгө оруулалт нь 1 тэрбумаас их бол Мега төсөл гэж хэлдэг. 1 тэрбум доллараас дээш хөрөнгө оруулалттай мега төслүүдийн гуравны хоёр нь унадаг, гуравны нэг нь л бүтдэг. Бид том төсөл мөрөөдөж болно. Гэхдээ ихэнх нь унадаг, нурдаг гэдгийг мартаж болохгүй. Мега төсөл одоохондоо санхүүгийн баялгийг бүтээхээсээ илүүтэй баялгийг  устгагч болж байна хэмээн удаа дараа анхааруулсаар байгааг анзаарахгүй орхиж болохгүй” хэмээн ярьжээ.

 

Дэлхий даяар мега төслүүд эрсдэл дагуулж буй. Том төслүүдийн эрсдэл нь нийт эдийн засгаа чирч эрсдэлд оруулах аюултай байдаг. Том төслүүдийн 85% нь анх төлөвлөсөн хугацаа болон төсвөөсөө хэтэрдэг, мөн 1/3 нь л амжилтад хүрдэг гэсэн судалгаа(McKinsey, 2016) бий. Монгол банкны шинжээчид ч мега төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх магадлал манайд маш бага гэж дүгнэсэн байдаг.

 

Багануурын ДЦС төсөлд учирч буй дараагийн нэг эрсдэл нь нүүрсний хангамж ! Том ордын дэргэд байгаа юм чинь гэж тайвшрах хүн байгаа бол дараах асуудалд анхаарахыг хүсье.

 

Стратегийн ангилалд орсон Багануурын ордын нөөцтөй талбайн 60 гаруй хувийг (530 сая тонн) нэгэн хувийн компани эзэмших болж, Багануурын уурхайтай шүүхдэлцсээр 12 жил болж байна. Та бидний сайн танил Эрдэнэтийн 49 хувийг худалдан авагч өнөөх Цоожийн Пүрэвтүвшин энэ компанийн захирал юм. Тэрээр “Алтайн гянт” ХХК-ийн цор ганц хувьцаа эзэмшигч. Энэ хүн Эрдэнэтийн 49 хувийг гартаа оруулсан шигээ тодорхойгүй байдлаар Багануурын уурхайн нөөцийн 60 хувийг эзэмших болсноор Багануур ДЦС-ын нүүрсний хангалт найдваргүй байдалд орчихоод байгааг огт ярихгүй байна. “Багануур” ХК-ийн зүгээс гаргасан гомдлын дагуу 2012 оны 10 сарын 23-нд АМГ-ын даргын 616 дугаар тушаалаар хууль бус тусгай зөвшөөрлүүдийг хүчингүй болгожээ.   “Алтайн гянт” ХХК шүүхэд нэхэмжлэл гаргах хуулийн хугацаа өнгөрснөөс 3 жилийн дараа 2015 онд Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүх “хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан” гэсэн үндэслэлээр хүлээж аваагүй. Гэсэн ч “Алтайн гянт” ХХК хөөцөлдсөөр байгаад нэхэмжлэл гаргах эрхээ 2016 онд сэргээлгэж чаджээ. Одоо тэд Багануурын үндсэн нөөцийг эзэмших эрхтэй болж байгаа нь ДЦС-ын нүүрсний хангамж, үнэд хүндрэл үүсэх урьдач нөхцөл болж байна.

 

 

Багануурын ДЦС-ын төсөл нь анхнаасаа маш эргэлзээтэй хүмүүсийн гараар орсон, Ч.Сайханбилэг, М.Сономпил, Д.Эрдэнэбат, Д.Зоригт гээд улс төрчид маш их дэмжиж, хүчээр зүтгүүлсэн төсөл юм. Эд нараас сайд асан М.Сономпилийг АТГ шалгаж байгаа бөгөөд гадуур тархсан мэдээллээр бол хятадын компаниас их хэмжээний авлига авч, 16 давхар зочид буудлын барилга бариулсан, барилга дээр нь хятад компанийн ажилчид ажиллаж байсан нь тогтоогдсон гэж байгаа.

 

Зарим эх сурвалжийн баттай бус мэдээллээр Багануурын ДЦС-ын концесст ялсан хятадын компани 60 сая орчим долларыг “тендерт ялахын тулд зарцуулсан” гэх яриа байгааг холбогдох хууль хяналтын байгууллагынхан анхааралдаа авч, шалгаж үзэх ёстой. Станц барих үнэ өндөр байгаа, хожим цахилгаан нийлүүлэх нөхцөл, үнэ тариф ч монголын эрх ашигт нийцэхгүй байгаа, дээр нь нүүрсний хангамж нь маргаантай, тодорхойгүй төлөвт орчихсон, аюулгүй байдлын болон тогтвортой байдлын шаардлага хангахгүй ийм төсөл бидэнд огт хэрэггүй.

 

Эрчим хүчний яамны одоогийн удирдлага, эрчим хүчний системийн удирдах ажилтнууд ард түмний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, төслийг эртхэн зогсоох, монгол улсын техникийн боломж шаардлагад нийцсэн төслүүдийг илүүтэй дэмжих ёстой болоод байна. Та бүхэн үүргээ эс биелүүлбэл хожмын өдөр буух хариуцлага чанга байх болно гэдгийг сана.

 

Багануурын ДЦС төсөл нь үндэсний эрх ашигт нийцэхгүй, дутуу боловсруулсан, эсвэл санаатайгаар эрсдэл учруулахаар байгааг Засгийн газар, холбогдох яамд, АТГ, тагнуулын байгууллага нь анхааралдаа авах шаардлагатай байна.

 

Ч.Мөнхбаяр /Нэгдсэн Монгол хөдөлгөөн/

ЭХ СУРВАЛЖ: Зууны мэдээ

Shuud.mn
Сонин хачин
M:
neg yum hiih gehleer l eldveer n heleel budiluulah geed baih yumaa yadiin hiijil baig tsahilgaan stants heregtei manaid bitgii gai bolj baigaach nowshnuud hujaach bainuu orsonch bainuu hiijil baig uursduu hiij chadahgvi baij
2018-03-12
Аргагүй ш дээ, Монгол улсын хойморт С.ЭБА, доохно талд нв зи.Энхболд, хор хутгагчаар нь Сайханбилэг нар байсан юм чинь "нутаг нугаа, төрөл садангаа" бараадалгүй яахав дээ, юун Монголчууд ..:?
2018-03-12
Lavlaa:
Bodoj sudlakh l kheregtei yum baina
2018-03-12
Зочин:
Бас 25 жил хужаа нар ажиллуулахад Багануур тэр чигтээ хужаагийн хот болж хувирна шүү . Хятадын төрийн өмчит компанийг хэзээ ч нутагтаа оруулж болохгүй шүү .
2018-03-12
Ммм:
Аливаа ажлыг зогсоож нураах ганц эмзэг сэдэв нь хужаа хятад гэх үг аль болох их хэрэглэх. Гэтэл оросууд хойноос эрчим хүчний хараат байлгах стратегийн асар их сонирхол байна. Эрчим хүчний томоохон төслүүдийг бүгд ямар нэг байдлаар гацсаад олон жил болж байна. 5 цахилгаан станц, усан цахилгаан станц нефт боловсруулах үйлдвэр бүгд 10-с дээш жилийн настай төслүүд, нэг ширхэг тоосго ч тавьсангүй дээ одоо болтол. Эх оронч байя гэж бодож байвал улс эх орондоо хэрэгтэй зүйлд нэгдэж чаддаг л байх хэрэгтэй. Бидэнд эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр хэрэгтэй.
2018-03-11
хэрээ:
Нөгөө л Сайхан/бүлэг/,Соном/пял/ идэж ханаддаггүй бирдүүд. МАНАН арай дэндэж байх шиг . Үйлийн үрээ үр удмаараа үүрээд даахгүй байхдаа.
2018-03-11
Ганц юм барьж байгуулах гэхээр ингээд солиороод эхэлдэгээ больчих л доо. Өөрт нь ашиггүй болохоор ингээд гацаах гээд шүлсээ үсэргээд эхэлдэг зантай.
2018-03-11
Бүгдийг нь бууд, ал. Өөр арга байхгүй. Эх орон маань сүйрлээ
2018-03-11
Монгол:
Монголын хөрсөнд гадаадаас цөмийн зэвсгийн хаягдал хог авчирч булсан Ардчилсан намын төр барьсан хэсэг нөхөд баяжсанаа нуугаад байх юм, хулгайгаар баяжиж мөнгө хүүлэгчид
2018-03-11
Оргил:
энэ нэг солиорсон юмаа одоо болиочээ бүтээн байгуулалт хиие л дээ Баттулга бичүүлээд байдаг юмуу хаашаа юм бүтээе босгоё гэхээр л хятадын аюул гэх юм тэгвэл энэ 2 хилээ хаачихаач дэлхийгээс холбоо тасарчих тэгээд монголоороо амьдаръя
2018-03-11
hohino:
hohineeeeee denduu hultsungui medrelgyi ard tumen. huchnii baiguullaguud n bugd hulsnii tsereg bolson. iduuleed muljueed uls ornoo aldahanadee huurhiiii
2018-03-10
A Dolgorsuren:
Uuniig ATG, huuli hyanaltiinhan shalgaj, togtooh, heregtei mongolin ireedui alj, a/tumniig hoosruulj duusah boloogui yumu.?!?!
2018-03-10
Zochin:
Ene ulsad tsaaziin yaliig sergeej saihanbilgiig huzuugui tarvaganzaraar tug Tahiaya aa
2018-03-10
зочин:
Сайханбилэг Сонмпил нар оролцсон бол авах юмгүй л юм хийсэн,Сайханбилэг яагаад хоригдохгүй гадуур сагсалзаад байнаа,ийм юмыг шалгахгүй юм бол АТГ гэж байх хэрэггүй,татан буулгавал таарна
2018-03-10
зочин:
тэр үед юугаа хийж дуугүй баж байчхаад одоо болохоор мэдэмхийрээд ч байгаа юм шиг эсвэл яс хаяад ч байгаа юм шиг олон юм бичээд байгаа юм бэ наад жишээг олон төсөл дээр харлаа дандаа 2-3 нугалсан үнээр концессын гэрээ хийдэг шүүдээ концесс бол угаасаа мөнгө угаах шалгарсан арга гээд л бүх концессыг цуцлаач орон сууцны зээл ч адилхан шүүдээ
2018-03-10
Зочин:
Си д дуулгаад хятад монголгүй бариулаад цаазал
2018-03-09
Зочин:
Энэ бол яах аргагүй ҮАБ д учруулж буй ноцтой хор аюул бөгөөд үүнийг өөрчлөх хэрэгтэй.Дээр нь манай эрчим хүчний систем ч гэсэн ХҮТөв нэртэй ТЭЦ ээс гарсан дулаан цахилгааны ченьж хийдэг,дуртай үедээ үнээ нэмдэг,тасалдаг,хэзээ ч ашигтай ажиллаж байгаагүй,цус ойртолт болцон УҮГ бол УБ ЦТС компани юм.Энэ байгууллага ард түмнээс татсан төрөл бүрийн татаасаар дарга цэрэггүй идэж ууж тансаглалаа больчихвол ийм зүйл болохчгүй байсан
2018-03-09
Зочин:
Энэ бол яах аргагүй ҮАБ д учруулж буй ноцтой хор аюул бөгөөд үүнийг өөрчлөх хэрэгтэй.Дээр нь манай эрчим хүчний систем ч гэсэн ХҮТөв нэртэй ТЭЦ ээс гарсан дулаан цахилгааны ченьж хийдэг,дуртай үедээ үнээ нэмдэг,тасалдаг,хэзээ ч ашигтай ажиллаж байгаагүй,цус ойртолт болцон УҮГ бол УБ ЦТС компани юм.Энэ байгууллага ард түмнээс татсан төрөл бүрийн татаасаар дарга цэрэггүй идэж ууж тансаглалаа больчихвол ийм зүйл болохчгүй байсан
2018-03-09
өнөө гайхал сайханбилэг ахиад л гараад ирлээ
2018-03-09
Ganaa:
Eh barigch ardiin namiinhan iim asuudliig oohshuulj bna. Ygaad gevel oorsdoi hujaa uchraas hujaa nar iheer orj irj bgain.uuniig zogsooh estoi
2018-03-09
Зочин:
Эх орон минь бүрэн Эрх чөлөө минь бүтэн байвал лаагаа бариад аргалаа уугуулаад амьдарсан ч чадна.Болиулах хэрэгтэй.
2018-03-09
Хамгийн зөв гарц бол Эгийн голын УЦС, Шүрэнгийн УЦС юм. Энэ хоёрыг байгуулаад ашиглалтад оруулбал монголчууд одоо байгаагаасаа 20 дахин хямд үнээр эрчим хүч хэрэглэж, утаанаасаа ангижрах бүрэн боломжтой. Гэтэл үүнийг хамгийн их эсэргүүцдэг хүн бол энэ Мөнхбаяр өөрөө юм.
2018-03-09
Монголчууд минь цахилгааны шинэ станцтай барисан дээр шуудээ адаглаад цахилгааны тариф багасна нь оросоос цахилгаан авахгуй тийш явдаг валют эндээ улднээдээ юу ч хийхгуй байж хуний ажилд садаа болсон зарим нэг хумуусийн толгойг угаасан энэ мэт сэтгуулчид болимоор байна.
2018-03-09
хятад дэлхий даяар 700 орчим цахилгаан станц барьж байна, манай ухаантнуудаас бусад нь олон юу ярихгүй л байх юм
2018-03-09
Монгол хүн:
Сэлэнгэд УЦС барина гэхээр Мөнхбаяр гэх энэ хүн маш эсэргүүцнэ. Багануурт ДЦСтанц барина гэхээр маш ихээр эсэргүүцээд байх юм. Энэ иргэний хөдөлгөөний Мөнхбаяр гэх этгээд яалтчгүй гадны гар хөл юмааа даа.
2018-03-09
Зочин:
Жаахан үнэн юм бичинэ шүү. Үүнийг бичсэн хүмүүс нь ажилгүй эрчим хүчний яамныхан, улсын хэдэн цахилгаан станцынхан.
2018-03-09
zozin:
huujaa narig davraahaa bolie arai denduu bn enr ajliig zogsoogoozee
2018-03-09
Зочин:
Энэ одоо юу болоод бнаа болиулаяаа. Бүгдээрээ нийдж хятадын хилийг хаалгаяаа.76д шургалсан хужаагийн эрлийзүүдийг устгаяаа.
2018-03-08
Зочин:
Хятадууд өрнийхөө оронд Тажикстанд цэргээ оруулж 1500км кв нутгийг авсан.Манайд тэгэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй.Хятадын төрийн өмчит компани учраас хэдэн мянган цэргүүд оруул ирээд л Багануур аас эхлэн хяналтдаа авах гэж байна.Хулгайч авилгачид офшорчид бол Монгол улсын боддог хөг байхгүй.Энэ гэрээг даруйхан зогсоож,ядаж л Оростойгоо байгуулах ухаан гарах хэрэгтэй.
2018-03-08
Зочин:
Тэгээд ч наад Багануурын нүүрс чинь цацраг идэвхижил өндөр ЦСтанцад ашиглаж болохгүй ээ гээд хаагдаж бсныг иргэдээс тас нууж ирлээ.
2018-03-08
Монгол эх эцгийн усанд ордоггүй өмхий өврөөс олдож унасан шижгийн хар шээсний зулбасагуудаа. Төв Азийн балмад өмхий ой гутам овогуудаа
2018-03-08
Xyatadaas l xol baitsgaya.uvgudiin zaxias bii shuu dee. Manaixaan
2018-03-08
Мэрэгжилтэн:
Одоо Шивээ Овоогийн 3300 МВт цаашлаад Бөөрөлжүүтийн 2500МВт болон ТТ, ОТ-н 500МВт гээд л дулааны станцууд 10000МВт бүүр чадвал 20000МВт шилээ дараад байгуулагдана.Тэр бүхнийг дан ганц Монгол өөрөө мөнгөө гаргаад барьж чадахгүй хүссэн хүсээгүй гадны хөрөнгөөр л барина. Энэ говьд байгаа 7,0 тэрбум нүүрсний чинь 2,8 тэрбум нь эрчим хүчний нүүрс хэн ч манайхаас худалдаж авахгүй бид л Эрчим хүч үйлдвэрлэж гадагш нь зарахгүй бол хаягдал гологдолтойгоо байгалиа бузарлаад л үлдэнэ. Сэр сэтгэ эх орноо үр хойчоо гэж боддог хүн бүр энэ асуудалд Улс төржилгүй эр оронч хандаж сур
2018-03-08
Зочин:
25 жилийн дараа Монгол улс 1000МВА-ын хэрэглээтэйгээ өнөөдрийх шигээ нүүрсээ ухаад л байж байх юм байна л даа. Хөөрхий энэ эсэргүүцэгчид даанч хөөрхийлөлттөй жинхэнэ урвагчид л яг өнөөдрийх шигээ ядуу хэрэглээтэй байлгаж чадах байх даа.
2018-03-08
Ганбат:
Монголд байгуулсан үйлдвэрт Монголд байгаа баялагаа ашиглаад Монгол хүн үйлдвэрлээд өөртөө илүү гарсныг 20 жил гадагш зарах нь юу нь аюул болоод байгаа юм дэ? илүү гарсан үйлдвэрлэлээ гадагш нь борлуулах ажлыг Засгийн газар нь хийнэ биз дэ? 25 жилийн дараа яг ямар үйлдвэр станц хүлээж авах вэ гэдгээ Концессын гэрээнд тов тодорхой заасан байдаг юм ИХ МЭДДЭГ ЭХ ОРОНЧДОО. Хийж байгаа жоохон ажлуудыг зүгээр л дуугай хийлгэ. Та нараас бусад нь тэнэгүүд урдагчид юм уу????
2018-03-08
Энд нэг л хүн сэтгэгдэл бичээд байгааг анзаарлаа хужааг түший бүтээн байгуулалт ч гэх шиг.
2018-03-08
Та нар лав биш шүү. Пиздаа нар минь
2018-03-08
Дэлхийн улс орнууд бүгд л хужаатай түншлэх гэж улайрч байхад Монгол улс зугтаах уу тэртэй тэргүй монголд хужаагаас өөр туслах улс алга.Хужааг муулж байгаад л улс төрт гарсан хүмүүс ерөнхийлөгчөөсөө авхуулаад л бүгд лзээл тусламж гуйгаад л явдаг биз дээ.Дээрхи гэрээ нь хэн нэг хувь бүлэг хүмүүст унац ашиггүй учраас ийм хачин юм бичиж байх юм аа.Үндэсний аюулгүй байдал ч гэх шиг угаасаа дампуурчихсан шантаачилсан хээл хахуульд автчихсан улс шүү дээ.Хэ
2018-03-08
21:
Bolioch guih nohoid guihgui nohoi gegcheer bolioch ingej humuusiin tarhi ugaahaa
2018-03-08
bobo:
Энэ нэг хогийн гар бүтээн байгуулалтанд дандаа шавар болно Сда минь чамаас бусад нь юм эх орондоо хайргүй юмуу.Новш минь аятайхан байгаарай.Чиний очих газрын хаалга нээлттэй байгаа шүү..
2018-03-08
Tulgaa:
Ene hun hudulguunuu ashiglaj bas jaahan mungu saah l sanaatay um bna.
2018-03-08
Хха:
Ажилаа хийлгэж авахаа бодоочээ...яав л гэж
2018-03-08
Бут:
Хаана мөнгө байна-Хужаад Хаана хямд шудрага үнэнч ажилчин байна-Хужаад. Дэлхтй Хужааг түшээд болоод хөлжөөд байна, бид яагаад болохгүй вэ. Өөраө ажил хийхгүй хүнийг ажил хийлгэхгүй санаатай энэ тэнэг бүдүүлэг 13-р зуунтайгаа байгаа хүмүүсийг бүгдийг нь тэнгэр ниргээсэй
2018-03-08
энэ Мөнхбаяр гэж учир утгагүй тэмцсээр байгаад бүр сэтгэл мэдрэлийн өвчин тусаад айдсын хаосанд орчихсон юм болголуу үсчиж тэмцэж байдаг нэг гар байнаа
2018-03-08
Иргэн:
Одоо ажил нь эхэлсэн явж байгаа ажлыг улс төржүүлж зогсоох шаардлаггүй. Гаднаас цахилгаан авахгүй бие даасан эх үүсвэртэй болгох гэхээр энэ мэтийн шуналтай нөхдүүд эх орны хөгжилд саад хийдэг шүү дээ. Авилгал авах санаа цаана нь цухалзаж бн, Өгөхгүй болохоор үүнийг бичсэн баыга.
2018-03-08
АНХААР!!!!:
Сайханбилэг Баярцогт нарын бхйгуулсан гэрээнд хэзээ ч итгэж болхгүй дандаа эх орноо худалдсан хувийн эрх ашгаа бодсон байгаа
2018-03-08
Зочин:
Эхлээд Монголыг дампууралд хөтөлж ийм байдалд хүргэсэн АН ын хулгайчуудтай хариуцлага тооцоё. Тэд л ийм байдалд хүргэсэн
2018-03-08
Dulmaa:
Munhbayar, uneheer mundag setguulch shuu. Tand amjilt
2018-03-08
za shaa shaa dandaa lalriin sadaa bolj baidag pizdanuud. mongoloos zailbal taarna muusain tarhi ugaagchid
2018-03-08
llryyd:
alahneee\
2018-03-08
Монголд Монголыг гэсэн хүн байн уу?
2018-03-08
ингэх л гээд байсан юм шvv дээ
2018-03-07
Нэг станцтай болье. Цахилгааны хэрэглээ өсөөд станцууд нь ачааллаа даахгүй боллоо. Аминд орно шүү
2018-03-07
Иргэн:
Гансүхийг энэннээс болж шоронд хийсэн ш дэээ.Алтанхуяг Эбий 2 маргаан энэ.Дураараа нүүрс хөтөлбөр гэж ЗГ хийх ажиллаа сахал Эрдэнэбилэгтэй тохирсон юм байхгүй тэгээд шоронд орсон доо.Алтанхуяг мэдэж байгаа ш дээ.
2018-03-07
худлаа шаагаад л:
за бараг л худлаа бичнж дээ ккккк утааг арилгах эх үүсвэр энэдээс ш дээ. шугамын өргөтгөл давхар хийгдэнэ . эргүү пязда минь биднийг тэст хийж үзээд байгаа юмууу
2018-03-07
Зочин:
Ямар нэг томоохон хийгдэх ажилд хужаа заавал оролцсон байх юм.Энэ асуудлыг Тагнуул, Онцгойгийн хүмүүс анхаарах ёстой юм биш үү.Яаж мэдхэв Монголд аюул тулгарахгүй гэж бодохгүй байхын арга алга
2018-03-07
МОНГОЛ:
Миний монгол хар хятадаас л хол яваасай Төрд бгаа хятадуудийг л хуььсгал хийж дуусгаж эх орноо аврах юмсан
2018-03-07
Монголыг эздэхийн тулд эхлээд Оросоос эдийн засгийн бүх харилцааг таслаж, Монголыг Оросыг дорно зүгээс нь бүслэн хаах, аюул учруулах түшиц газар болгон хувиргах бодлого явуулж байна. Үүнэий тулд эрдэнэтийн 49 ба 51 хувийг Хятад, АХУ-д шилжүүлэх хулгай дээрмийг олон улсын эдийн засгийн алуурчдын гар хөл болсон МАНАН хийж байна. Эрдэнэтийн 49 ба 51 хувьйн луйвар бол хоёулаа нэг бүлэглэлийн гараар хийгдэж байгаа шүү. Энэ ажиллагааг хэрэгжүүлэхэдп олон улсын эдийн засгийн алуурчдын гар хөл болж ажилласан этгээдүүд бол Элбэгдорж, Баяр, Сайханбилэг, Сү Батболд, Баярцогт, Номтойбаяр, Эрдэнэбат, Дэлгэрсайхан, Худалдаа хөгжлийн банкны эзэд гээд л суварч байна.
2018-03-07
Bi:
Монголыг эзлэх гадаадын бодлого яг л толовлогооний дагуу явж бна да, удахгуй цэвэр усны хангамжын тендерт гадаадын компани шалгарлаа гэвэл гайхах хэрэггуй
2018-03-07
Boli doo:
Munkhbayar tsahilgaan stants medlee u
2018-03-07
Бодол:
Эзэн нь далд байгаа манай нэг оффорчин байгаадаа
2018-03-07
zochin:
EX nii yamnii said agsan Batkhuyag, JIGJID, odoo EXYamand ajillaj byi darga, meregjiltnuud duugaraachee, esbel eersdee bas meregjliin bus shiree ezlegchid uu, DAMDIN gyai ta odoo duugar gej shaardaarai ENE salbar meregjliin buis hkemjikh negjee ch medehkgyi said dargaar duurseer odoo buur TETS 5 g hkaylaa ENE SALBARIINKHAN duugaraachee BAGANUURT Erdene bat l hkiisen ajil khurdan shalgaad ard tumend medegd ...
2018-03-07
зочин:
энэ мөнхбаяр гэдэг хүнд хийж бүтээсэн юм байна уу? Хоёр хөршийн эсрэг л юм яриад байхаас хэтрэхгүй юм.
2018-03-07
aaaaa:
Nuguu sur danzan Topor yasan. Hujaaanuudad tumsuguu atguulchihsanuu. Mie atgachaad bna uu.
2018-03-07
СС:
нэгнийхээ эхэлснийг нөгөө нь зогсоогоод байхаар ямар ажил урагшлах юм бэ ажлаа цааш нь үргэлжлүүлэлдээ буруугий нь л засаад явуулаач худлаа шантаажлаад л өмнө нь тэр нөхөрт хахууль өгсөн байх магадлалтай одоо надад өг гэсэн шантааж яваа мэт харагдаж байна Сономпилд өгсөнийг нь мэдэж байгаа юм бол Сайханбилэгтэй нь цуг барьж аваад шүүгээч
2018-03-07
Ер нь энэ монголд чинь болж байгаа юм гэж байна уу.
2018-03-07
Тог:
Хужаагийн хүү ан.н Эрдэнэбат. Сайханбилэг. Зоригт. Сономпил гэсэн хэдэн хулгайч нар л хийсэн ажил шүү дээ . олон сая америк доллар авсан даа. .
2018-03-07
Энэ ч ёстой монголчуудыг хужаа нарын аманд хийсэн новшийн хэрэг байна даа. Монголын төр урвагчдаар дүүрчээ.
2018-03-07
oyun:
tegeed naadahaa ATG ogooch tegeed shine said nart heleech .. eronhiilogchid ochood shuud heleed ATG oguul uulzaldaa bicheed yah yum hench unshihgui gereeg tsutsuul
2018-03-07
Amraa:
Battulgi in hoshnognii amsar zail
2018-03-07
JJJJ:
Амгалан Дулааны станц 75 сая $ баригдсан шүү
2018-03-07
Гэрээнд үүрэг гүйцэтгэсэн хүмүүс Үнэхээр ашиг сонирхол нь дэндсэн гарууд шүү дээ. Яавч луйвар шунал шингэсэн гэрээ байж таараа. Тэрнээс биш Монголын ирээдүйд 350 мвт битгий хэл эрчим хүч хэрэгтэй болох нь тодорхой. Сайн концесс хийхдээ мэрэгжлийн инженер эрдэмтдээр хянуулах ёстой. Сайханбалаг Баярцогт гэх мэтийн дуракуудын хийдэг мэддэг ажил биш.
2018-03-07
мөнгө байхгүй гадаад нэр хүндээ унагасан гаднаас хөрөнгө оруулалт хийхээр төр засаг нэр зүүсэн хэдэн мангас цавчаад юу үлдээдгүй ийм орон тэгээд яах ёстой юм . тэртэй тэргүй ОХУ-аас нефтийн бүтээгдхүүн 100% хараат юм чинь нүүрсээ юугаар олборлох вэ юугаар зөөх вэ цахилгаан станцын мазутгүй бол бас дуусаа гэх мэт гадны хараанд байсаар байж биеээ даачихсан юм шиг царай үззүүлдгээ болимоор
2018-03-07
dfdf:
Хөөх. Сонирхолтой нь сэтгэгдэлүүдэд хөлсний бичээч маягийн хүмүүс бас харагдахын. Ер нь цахилгаан станц хэрэгтэй хэрэггүй гэдэг нь эдийн засгийн хувь, техникийн хувьд, стратегийн хувьд, улстөрийн хувьд боломжтой юу гэдэг асуултуудад хариулж байж дараа нь шийддэг асуудал. Энэ нийтлэлийг бичигч бол зөв мэдээлэл бичсэн байна.
2018-03-07
мөнхбаяр пизда минь чи өөрөө юу бүтээсэн юм
2018-03-07
irgen:
Mongolyn ard tumen demjij baina shuu? eh ornoosoo urvasan avligachid zailaarai. hudlaa uls torchih heregui shuu?
2018-03-07
Солиороод л пяхлуу чинь энэ улсад ингээд байхаар ямар ч ажил ямар ч бүтээн байгуулалт урагшаа алхахгүй байгаа юм даа
2018-03-07
Инженер:
ЯМАР мал юм бичдэг юм бэ. Худлаа үндэслэлүүд байна. их мэдэмхийрсэн байна. энэ маш хэрэгтэй ДЦС шүү. ард иргэдэд битий буруу ойлголт өгөлдөө. Юу солиороод байгаан тэр 700 мВт чинь нэг утсаар явахгүй Улаанбаатарлуу болон Чойр цаашаа Дундговь Замын үүд Оюутолгой гээд тэжээгдэнэ.
2018-03-07
арара:
Ene gereeg baiguulj baigaa humuusd FUCK YOU gej helmeer baina.
2018-03-07
hehe:
ene munkhbayar gej unen goshnogo er bainaa...Mongol ulsiin hugjliig hoosh ni tatagch...Uiliin ur chin garnaa
2018-03-07
Арл:
Энэ мөнхбаяр гэж оросуудад өөрийгөө зарсан эх орноосоо урвагч этгээд шантаажаар амьдардаг новш нүгэл чинь нүдээрээ гарна аа
2018-03-07
nyamdorj hujaa ovgonii gadaadiin tsagaachiin toog nemeh geed booj uheh geed baisan tsaad sanaa ni il bolov oo ene uurhaid ajilah gej orj irsen garuudiig uldeeh mongoliin irgen bolgoh sanaatai baij ee
2018-03-07
Зочин:
Энэ мэдээг ард түмэн ойлгож ухамсарлаж засаг төр нь дорвитойхон юм бодоосой. Мөнхбаяр гэдэг хүнд их баярлалаа.
2018-03-07
ҮНДЭСНИЙ ЭРХ АШИГТ ХАРШИЛСАН ЯМАР Ч ЗҮЙЛЭЭС ШУУД ТАТГАЛЗАХ ЁСТОЙ. ЦЭДЭНБАЛ ДАРГА УРЬД НЬ ТЭГДЭГ БАЙСАН.
2018-03-07
Зочин:
Энэ луйварчид монгол улсыг хоосолж дууслаа бид ингээд чимээгуй суугаад байх уу арай ч дээ
2018-03-06
Оюунсүх:
Энэ гэрээг хийсэн удирдаж чиглүүлсэн хүмүүс: Элбэгдорж ,Сайханбилэг, Зоригт эрлийз луухаанууд, Эрдэнэбат гэдэг нь казак, Сономпил дүрвэд харж байгаа биз. Ийм хог шааруудыг цаашид төвд ойртуулж болохгүйг нотлоод байгаа юм даа!!!!!!!!!
2018-03-06
Монголын эрчим хүчний яамд ажиллагсад энэ талаар дуугарах цаг нь болсон. Хахууль өгсөн гээд өгсөн хүмүүс нь яриад байхад илэрдэггүй авилгачин нарыг яах бэ?
2018-03-06
зочин:
Энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа нэгэн өвөрмонгол манай шуналт төрийн түшээд хэн хэн нарын хэдэн ногоон авсан талаар Хөх хотод ярьж гар утасны бичлэгээ үзүүлж байна билээ.
2018-03-06
лалар:
пиздаагуудыг шууд бууд
2018-03-06
Шударга:
Багануурт цахилгаан станц барина гэсээр 30 жил боллоо. Одоо л ажил болгохын тулд хий хардалтын эсрэг бүтээн байгуулалтаа эхлүүлээсэй.
2018-03-06
duu:
lalarin harhnuudig bugdiin buudal al
2018-03-06
uursduur ni bariulchikhaach mod tarikh nukh ch ukhaj chadakhgui dee
2018-03-06
зочин:
энэ бол бүтээн байгууллтын эсэрэг явуулж буй хорт явуулга цах станц илүүд нь гэж байхгүй
2018-03-06