"Аюулгүй ажлын байр" нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна
2019-06-24 09:14

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын хэрэг бүртгэх алба Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран “Аюулгүй ажлын байр” арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд дүүргүүд дэх нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа барилга, тоног төхөөрөмж ашигладаг үйлдвэрүүдийн хөдөлмөр хамгааллын 102 инженерт сургалтыг зохион байгуулсан байна.


 
Мөн Хэрэг бүртгэх албаны алба хаагчид Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөр аюулгүй байдал хариуцсан улсын байцаагч нарын хамтаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 41 барилга, тоног төхөөрөмж ашиглаж үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Хөдөлмөрийн тухай”  хууль, ”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, тэдгээрийг дагаж гарсан дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулахаар /4.6/ кодтой Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хуудас, /4.1.2/ кодтой хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудсаар тус тус шалгалтын ажиллагааг явуулахад 35 барилга “Барилгын эмх цэгц шаардлага хангахгүй, барилгын захын хийцийн хамгаалалт, хамгаалах тор хийгдээгүй, гадна болон дотор талд аюулгүй ажиллагааны самбар тавигдаагүй, алба хаагч ажилтанг хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасаар хангаагүй, ажлын зааварчилгаа өгөөгүй, сургалтыг хангалтгүй зохион байгуулсан зэрэг зөрчлүүдийг илрүүлэн мэргэжлийн хяналтын байцаагч баримт бичигт үзлэг хийхээр түр хураан авч зөрчлийн бүртгэлд бүртгэн ажиллаж байна.

Shuud.mn
Сонин хачин