“Яараад яахав дээ” аяны хүрээнд зам тээврийн гэмт хэрэг 63.9 хувиар буурчээ
2019-07-17 16:49
Гэрэл зургийг MPA.mn

 

Тээврийн цагдаагийн албанаас Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд зохион байгуулж байгаа  “Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл” урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд эхний 1 сарын хугацаанд хийсэн ажлыг нэгтгэн танилцуулж байна. Үүнд:

 

Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, Тээврийн цагдаагийн албаны дарга, удирдлагаас нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын дарга, замын цагдаагийн тасаг, хэсгийн  дарга, алба хаагч нарт мэдээлэл, ажлын чиглэл өгөх зорилгоор “Цахим хурал”-ыг зохион байгуулж ажилласан. Мөн нэгдсэн арга хэмжээ эхлээд 1 сар өнгөрсөнтэй холбогдуулан тус хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг танилцуулах арга хэмжээний чанар, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр ажлын чиглэл өгөх зорилгоор нутаг дэвсгэр хариуцсан Цагдаагийн байгууллагын Замын цагдаагийн тасаг, хэсгийн алба хаагчдыг хамруулсан “Цахим хурал”-ыг зохион байгуулахаар харьяа нэгжүүдэд мэдээлэл ажлын чиглэлийн хамт хүргүүлсэн.

 

Тус албаны Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Орон нутаг, Хурдны замын хяналтын хэлтсээс Цагдаагийн ерөнхий газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэстэй хамтран Нийслэл хотоос орон нутаг чиглэсэн олон улсын болон улсын чанартай авто замын  нийт 23 ширхэг “Яараад яахав дээ” ухуулга, нөлөөллийн самбар байрлуулаад байна.     

 

Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд Нийслэлийн алслагдсан 3 дүүрэг, 21 аймаг дахь цагдаагийн газар, хэлтсээс 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд байнгын хяналтын 50, хөдөлгөөнт эргүүлийн 68 пост, цэгт 113 офицер, 182 цагдаа, нийт 295 алба хаагч, 38 автомашин, 7 мотоциклтой ажиллаж,  авто замын хөдөлгөөний хяналт шалгалтаар 216895 тээврийн хэрэгсэл шалгаж, 52574 зөрчил илрүүлж, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 1106 зөрчлийг илрүүлэн ажиллаж байна.

 

Хяналт шалгалтаар илрүүлсэн зөрчлийг хэлбэрээр нь ангилж үзэхэд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 1464, хамгаалах бүс хэрэглээгүй 6083, тээврийн хэрэгслийн хурд хэтрүүлсэн 3190, гэрэлтүүлэх хэрэгсэл буруу хэрэглэсэн 846, бүрэн бус тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцсон 12789, бусад зөрчилтэй 28202 тээврийн хэрэгсэл илрүүлж ажилласан байна.

 

Аяны хугацаанд буюу 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх 1 сарын хугацаанд орон нутгийн авто замд 45 гэмт хэрэг үйлдэгдэж, хэргийн улмаас 37 хүний амь нас хохирч, 30 хүн гэмтсэнийг 2018 оны мөн үетэй нь харьцуулан үзэхэд зам тээврийн гэмт хэрэг 81 нэгжээр буюу  63.9 хувиар буурч,  амь нас нь хохирсон хүн 11 нэгжээр буюу 21.7 хувиар буурсан, харин гэмтсэн хүн 46 нэгжээр буюу 59.5 хувиар  буурсан дүн гарсан байна.

 

Эх сурвалж: Тээврийн цагдаагийн алба

Shuud.mn
Сонин хачин