Иргэн бүр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн дэглэмийг мөрдөөрэй
2020-12-14 08:00

Өнөөдрөөс нийслэл Улаанбаатар хот болон зарим аймагт өнөөдөр бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг сулруулж, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж байна.  Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн 34 салбарын  үйл ажиллагааг нээж байгаа. Үүнд: 

Үүнд:

 • хүнсний худалдааны төв дэх ахуйн хэрэглээ

 • барилгын худалдаа

 • Модны зах

 • автотехникийн зах

 • цайны газар

 • ресторан

 • кофе

 • түргэн үйлчилгээ

 • Хувцас захилга

 • засвар үйлчилгээ

 • гэр ахуйн тавилга

 • ахуйн электорон

 • цахилгаан засвар

 • цоож түлхүүр засвар

 • алт мөнгөний эдлэл

 • цүнх, нүдний шил завсар

 • хими цэвэрлэгээ

 • зураг захиалга засвар

 • барьцаалан зээлдүүлэх

 • авто засвар

 • дугуй засвар

 • автомашин угаалга

 • будаг аккумлятар

 • автозогсоол

 • Нийтийн бие засах

 • нийтийн байрны үйлчилгээ

 • такси

 

Нийслэлийн хөл хөдөлгөөн нээгдэж байгаатай холбоотой иргэд, байгууллага цар тахлын үеийн дэглэмийг сайтар хэрэгжүүлэхийг холбогдох салбарынхан анхааруулсаар байна.

 

 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх вэ?

 

 

Гамшгийн зарлан мэдээлэх дохиог иргэдэд хүргэх, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд гамшигтай холбоотой мэдээ, мэдээллийг нэн даруй дамжуулах, хүн хүч, техник, материал хэрэгслийг дайчлах, хорио цээрийн дэглэм тогтоох, гамшгийн нөөцийг нэмэх зэрэг арга хэмжээг авдаг. Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд зааснаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг дараах байдлаар тусгажээ.Үүнд:

 

10.4.Тодорхой нутаг дэвсгэр, обьектод гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж дараах арга хэмжээг авна:

10.4.1.гамшгийн зарлан мэдээллийн дохиог хүн амд хүргэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, хэрэгжүүлэх;

10.4.2.засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг ажлын тусгай горимд шилжүүлэх;

10.4.3.гамшгийн зарлан мэдээллийг хүн амд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх;

10.4.4.хорио цээрийн дэглэм тогтоох, хүч хэрэгсэл, гамшгийн болон орон нутгийн нөөцийг дайчлах;

10.4.5.гамшгийн нөөцийг улсын хэмжээнд Засгийн газрын шийдвэрээр, орон нутагт тухайн шатны Засаг даргын шийдвэрээр нэмэгдүүлэх.

10.5.Харилцаа холбоо, хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын үед гамшигтай холбоотой мэдээ, мэдээллийг дараалал харгалзахгүй хүлээн авч дамжуулна.

10.6.Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжид үүссэн голомтын бүсэд эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж дараахь арга хэмжээг авна:

10.6.1.харилцаа холбоо, эрчим хүч, шатахуун түгээх газар болон стратегийн зориулалттайгаас бусад үйлдвэр, үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг тодорхой хугацаагаар хязгаарлах;

10.6.2.гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.
10.7.Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед энэ хуулийн 10.4.1-10.4.5-д заасан арга хэмжээг нэгэн адил хэрэгжүүлнэ.

10.8.Энэ хуулийн 10.4.2-т заасан ажлын тусгай горимоор ажиллах журмыг онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга батална.

Н.Нягт

Shuud.mn
Сонин хачин