Орост сурагчдыг албан хөдөлмөрт татан оролцуулна
2023-05-25 15:00

Сурагчдаар нийгэмд тустай хөдөлмөр эрхлүүлэх талаар тусгасан хуулийн төлсийг Оросын Төрийн думд өргөн барьжээ. Хуулийн төсөл санаачлагчдын үзэж байгаагаар хүүхэд "хүмүүжлийн концепци"-ийг эргэн харж, хөдөлмөрч, хөдөлмөрт хариуцлагатай ханддаг зан байдлыг төлөвшүүлэх шаардлагатай тулгарсан гэнэ. Энэ талаарх мэдээллийг ТАСС агентлаг дамжуулжээ. 

 

Энэ хуулийн төсөлд хүүхдүүдийн эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр нийтийн хөдөлмөрт татан оролцуулахыг хориглосон заалтыг тусгаагүй байна. Сургуулийн нутаг дэвсгэр эдэр мод, цэцэг суулгах, анги болон сургуулийн танхимыг төрөл бүрийн арга хэмжээнд зориулан засаж тохижуулах ажил, номын сан эсвэл музейд туслах ажилд хүүхдүүдийг асран хамгаалагчдын зөвшөөрөлгүйгээр татан оролцуулах талаар хуульд тусгажээ.

 

Анх энэ санаачилгыг ОХУ-ын Удмуртийн эрх баригчид гаргаж байлаа. Тэд сургуульд технологийн парк байгуулах, сурагчдын үйлдвэрчний бригад, хөдөлмөрийн отряд, зуны хөдөлмөрийн зуслан байгуулахыг санал болгож байв.

 

Г.Бямбасүрэн

Shuud.mn
Сонин хачин
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
CINDY COOPER:
RECOVER ALL YOUR LOST CRYPTOCURRENCY NOW: Get in touch with HACK ANGEL Recovery Service if you want to recover your scammed BTC funds or get some legal counsel on how to go about it. They’re the Best and Most legit team out there. I saw their reviews and reached out, got back all my funds with easy documenting. Superb job I Must recommend to anyone seeking to recovery and get back their lost funds trying to invest in BTC Contact information: Email: hackangel@cyberdude.com WhatsAp: +1203,309,3359 Web: https://hackangel4.wixsite.com/hackangel
2023-06-07
Erica Shannon:
I want Coder Cyber Services to know how appreciative I am, a trustworthy hacker who accompanied me in getting back the USD 105,000 I had lost to online fraudulent perpetrators. I came across this investment platform online and made the decision to invest $105,000 in it with the hope that it would increase in value. Despite making a variety of attempts to contact the platform because their contact information was no longer available, I was never able to get my money back, neither capital nor profit. To great online evaluations, I learned about Coder Cyber Services, and I contacted them right away. With the use of their cutting-edge hacking technology, Coder Cyber Services assisted in recovering my lost USD105,000. In view of the fact that I can't express my appreciation to Coder Cyber Services abundantly, I will only be able to leave them an excellent evaluation. Anyone with similar problems should contact them via: Codercyberservices@execs.com or +1 (403) 407-3407.
2023-06-01
Cynthia:
Ever been a scam victim and after being swindled you are left in Dilemma of what will be the next step to take. I had lost considerable sum of money in a Fake online investment scheme. Early last month. I had invested A sum of $149520 worth of btc and loosing my funds was the last thing in my mind as I made that investment.Special thanks to this expertise Recovery Masters who came through my aid and were able to recover my lost Btc.Their services are highly professional. Submit to them your report incase you have happened to be a victim also. Email them through (Hackerjudas9@gmail.com or Telegram JUDAS012)
2023-05-26
Оросууд уулын уруу тормозгүй машинаар нисч байна даа!!
2023-05-25
, MANAID CH INGEMEER , IDEJ UUJ , KHELBERDEKHEES UUR YUM SURAKHGUI BAINA SHUU , UNENDEE DOTOOJOO CH UGAAJ CHADAKHGUI
2023-05-25