Хугацаагүй ажил хаялт эхэллээ
2017-11-13

Өнөөдрөөс Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, шинжлэх ухааны байгууллагууд хугацаагүй ажил хаялт зарлаж буй. 

 

 

Улсын хэмжээнд 177 сургууль, 217 цэцэрлэг, Шинжлэх ухааны 11 байгууллага ажил хаялтад оролцохоо мэдэгдсэн байна. Боловсрол Шинжлэх Ухааны ҮЭ-ийн холбооноос зохион байгуулж буй ажил хаялтад дараах байгууллагууд оролцож буй гэсэн мэдээлэл байна. Тэд энэ онд багтааж, цалингаа 50 хувиар нэмүүлэх шаардлагыг тавьж байгаа юм.

 

Шинжлэх ухааны салбар


1. Хими, химийн технологийн хүрээлэн 
2. Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
3. Физик технологийн хүрээлэн
4. Палеонтологийн хүрээлэн
5. Геологийн хүрээлэн
6. Түүх-Археологийн хүрээлэн
7. Дархан Ургамал газар тариалан хүрээлэн
8. Палентлоги геологи 
9. Түүх архелоги
10. Олон улсын харилцааны хүрээлэн
11. Ургамал газар тариалангийн хүрээлэн Дархан


Ерөнхий боловсролын сургууль:


БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

1. БЗД-ийн 88-р сургууль
2. БЗД-ийн Шавь цогцолбор сургууль
3. БЗД-ийн 85-р сургууль
4. БЗД-ийн 53-р сургууль
5. БЗД-ийн 48-р сургууль
6. БЗД-ийн 102-р сургууль
7. БЗД-ийн 111-р сургууль
8. БЗД-ийн 127-р сургууль
9. БЗД-ийн 87-р сургууль
10. БЗД-ийн 21-р сургууль
11. БЗД-ийн Амгалан цогцолбор сургууль
12. БЗД-ийн 14-р сургууль
13. БЗД-Ийн 92-р сургууль
14. БЗД-ийн 120-р сургууль
15. БЗД-ийн 79-р сургууль
16. БЗД-ийн 33-р сургууль
17. БЗД-ийн 44-р сургууль


ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ


1. ХУД-ийн 10-р сургууль
2. ХУД-ийн 15-р сургууль
3. ХУД-ийн 26-р сургууль
4. ХУД-ийн 32-р сургууль
5. ХУД-ийн 34-р сургууль
6. ХУД-ийн 41-р сургууль
7. ХУД-ийн 52-р сургууль
8. ХУД-ийн 63-р сургууль
9. ХУД-ийн 75-р сургууль
10. ХУД-ийн 115-р сургууль
11. ХУД-ийн 118-р сургууль
12. ХУД-ийн 135-р сургууль
13. ХУД-ийн 7-р сургууль
14. ХУД-ийн 60-р сургууль
15. ХУД-ийн 18-р сургууль


СОНГИНХАЙРХАН ДҮҮРЭГ


1. СХД-ийн 9-р сургууль
2. СХД-ийн 65-р сургууль
3. СХД-ийн 107-р сургууль
4. СХД-ийн 124-р сургууль
5. СХД-ийн Ирэйдүй 3-р бага сургууль
6. СХД-ийн Ирэйдүй 1-р ахлах сургууль
7. СХД-ийн Ирэйдүй 2-р ахлах сургууль
8. СХД-ийн Ирэйдүй 1-р дунд сургууль
9. СХД-ийн Ирэйдүй 2-р дунд сургууль
10. СХД-ийн 62-р сургууль
11. СХД-ийн "Ирээдүй" цогцолбор 1-р бага сургууль
12. СХД-ийн 121-р сургууль
13. СХД-ийн 74-р сургууль
14. СХД-ийн 42-р сургууль
15. СХД-ийн 129-р сургууль
16. СХД-ийн 2-р бага сургууль
17. СХД-ийн 67-р сургууль
18. СХД-ийн 12-р сургууль
19. СХД-ийн 105-р сургууль
20. СХД-ийн 104-р сургууль
21. СХД-ийн 123-р сургууль
22. СХД-ийн 122-р сургууль


ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ


1. ЧД-ийн 17-р сургууль
2. ЧД-ийн 37-р сургууль
3. ЧД-ийн 39-р сургууль
4. ЧД-ийн 49-р сургууль
5. ЧД-ийн 50-р сургууль
6. ЧД-ийн 57-р сургууль
7. ЧД-ийн 61-р сургууль
8. ЧД-ийн 72-р сургууль
9. ЧД-ийн 117-р сургууль


СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ


1. СБД-ийн 1-р сургууль
2. СБД-ийн 2-р сургууль
3. СБД-ийн 3-р сургууль
4. СБД-ийн 11-р сургууль
5. СБД-ийн 16-р сургууль
6. СБД-ийн 25-р сургууль
7. СБД-ийн 29-р сургууль
8. СБД-ийн 35-р сургууль
9. СБД-ийн 58-р сургууль
10. СБД-ийн 45-р сургууль
11. СБД-ийн ӨЗБЛАСургууль
12. СБД-ийн АЗЭСургууль
13. СБД-ийн 31-р сургууль
14. СБД-ийн 71-р сургууль
15. СБД-ийн 4-р сургууль
16. СБД-ийн 116-р сургууль


БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ


1. БГД-ийн 47-р сургууль
2. БГД-ийн ЭӨЦС-р сургууль
3. БГД-ийн 28-р сургууль
4. БГД-ийн ОУЦС-р сургууль
5. БГД-ийн 93-р сургууль
6. БГД-ийн 20-р сургууль
7. БГД-ийн 113-р сургууль
8. БГД-ийн Сэтгэмж
9. БГД-ийн 70-р сургууль
10. БГД-ийн 19-р сургууль
11. БГД-ийн Монгени цогцолбор сургууль


НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ 

1. Эрдмийн оргил сургууль
2. Голомт цогцолор сургууль


БАГАНУУР ДҮҮРЭГ


1. Боловсрол цогцолбор сугууль
2. Гүн галуутай цогцолбор сургууль
3. 125-р сургууль
4. Насан туршийн боловсрол төв

1. 131-р цэцэрлэг

2. 239-р цэцэрлэг
3. 142-р цэцэрлэг
4. 193-р цэцэрлэг
5. 235-р цэцэрлэг
6. 241-р цэцэрлэг

№ Дүүрэг Байгууллагын нэр


1 Баянгол 11-р цэцэрлэг
2 Баянгол 13-р цэцэрлэг
3 Баянгол 15-р цэцэрлэг
4 Баянгол 30-р цэцэрлэг
5 Баянгол 34-р цэцэрлэг
6 Баянгол 47-р цэцэрлэг
7 Баянгол 57-р цэцэрлэг
8 Баянгол 66-р цэцэрлэг
9 Баянгол 76-р цэцэрлэг
10 Баянгол 77-р цэцэрлэг
11 Баянгол 85-р цэцэрлэг
12 Баянгол 86-р цэцэрлэг
13 Баянгол 87-р цэцэрлэг
14 Баянгол 88-р цэцэрлэг
15 Баянгол 89-р цэцэрлэг
16 Баянгол 93-р цэцэрлэг
17 Баянгол 94-р цэцэрлэг
18 Баянгол 95-р цэцэрлэг
19 Баянгол 97-р цэцэрлэг
20 Баянгол 98-р цэцэрлэг
21 Баянгол 100-р цэцэрлэг
22 Баянгол 114-р цэцэрлэг
23 Баянгол 120-р цэцэрлэг
24 Баянгол 133-р цэцэрлэг
25 Баянгол 141-р цэцэрлэг
26 Баянгол 157-р цэцэрлэг
27 Баянгол 161-р цэцэрлэг
28 Баянгол 162-р цэцэрлэг
29 Баянгол 164-р цэцэрлэг
30 Баянгол 197-р цэцэрлэг
31 Баянгол 198-р цэцэрлэг
32 Баянгол 242-р цэцэрлэг


№ Дүүрэг Байгууллагын нэр


1 Баянзүрх 3-р цэцэрлэг
2 Баянзүрх 6-р цэцэрлэг
3 Баянзүрх 10-р цэцэрлэг
4 Баянзүрх 20-р цэцэрлэг
5 Баянзүрх 32-р цэцэрлэг
6 Баянзүрх 45-р цэцэрлэг
7 Баянзүрх 50-р цэцэрлэг
8 Баянзүрх 52-р цэцэрлэг
9 Баянзүрх 59-р цэцэрлэг
10 Баянзүрх 61-р цэцэрлэг
11 Баянзүрх 63-р цэцэрлэг
12 Баянзүрх 82-р цэцэрлэг
13 Баянзүрх 122-р цэцэрлэг
14 Баянзүрх 128-р цэцэрлэг
15 Баянзүрх 129-р цэцэрлэг
16 Баянзүрх 136-р цэцэрлэг
17 Баянзүрх 147-р цэцэрлэг
18 Баянзүрх 167-р цэцэрлэг
19 Баянзүрх 168-р цэцэрлэг
20 Баянзүрх 169-р цэцэрлэг
21 Баянзүрх 172-р цэцэрлэг
22 Баянзүрх 191-р цэцэрлэг
23 Баянзүрх 199-р цэцэрлэг
24 Баянзүрх 200-р цэцэрлэг
25 Баянзүрх 201-р цэцэрлэг
26 Баянзүрх 203-р цэцэрлэг
27 Баянзүрх 204-р цэцэрлэг
28 Баянзүрх 213-р цэцэрлэг
29 Баянзүрх 215-р цэцэрлэг


№ Дүүрэг Байгууллагын нэр


1 Сүхбаатар 2-р цэцэрлэг
2 Сүхбаатар 17-р цэцэрлэг
3 Сүхбаатар 24-р цэцэрлэг
4 Сүхбаатар 25-р цэцэрлэг
5 Сүхбаатар 36-р цэцэрлэг
6 Сүхбаатар 40-р цэцэрлэг
7 Сүхбаатар 51-р цэцэрлэг
8 Сүхбаатар 54-р цэцэрлэг
9 Сүхбаатар 68-р цэцэрлэг
10 Сүхбаатар 69--р цэцэрлэг
11 Сүхбаатар 75-р цэцэрлэг
12 Сүхбаатар 109-р цэцэрлэг
13 Сүхбаатар 130-р цэцэрлэг
14 Сүхбаатар 135-р цэцэрлэг
15 Сүхбаатар 143-р цэцэрлэг
16 Сүхбаатар 149-р цэцэрлэг
17 Сүхбаатар 150-р цэцэрлэг
18 Сүхбаатар 160-р цэцэрлэг
19 Сүхбаатар 166-р цэцэрлэг
20 Сүхбаатар 171-р цэцэрлэг
21 Сүхбаатар 186-р цэцэрлэг
22 Сүхбаатар 234-р цэцэрлэг


№ Дүүрэг Байгууллагын нэр


1 Сонгинохайрхан 26-р цэцэрлэг
2 Сонгинохайрхан 38-р цэцэрлэг
3 Сонгинохайрхан 55-р цэцэрлэг
4 Сонгинохайрхан 78-р цэцэрлэг
5 Сонгинохайрхан 79-р цэцэрлэг
6 Сонгинохайрхан 80-р цэцэрлэг
7 Сонгинохайрхан 81-р цэцэрлэг
8 Сонгинохайрхан 84-р цэцэрлэг
9 Сонгинохайрхан 91-р цэцэрлэг
10 Сонгинохайрхан 99-р цэцэрлэг
11 Сонгинохайрхан 101-р цэцэрлэг
12 Сонгинохайрхан 104-р цэцэрлэг
13 Сонгинохайрхан 105-р цэцэрлэг
14 Сонгинохайрхан 106-р цэцэрлэг
15 Сонгинохайрхан 111-р цэцэрлэг
16 Сонгинохайрхан 112-р цэцэрлэг
17 Сонгинохайрхан 113-р цэцэрлэг
18 Сонгинохайрхан 116-р цэцэрлэг
19 Сонгинохайрхан 118-р цэцэрлэг
20 Сонгинохайрхан 119-р цэцэрлэг
21 Сонгинохайрхан 125-р цэцэрлэг
22 Сонгинохайрхан 127-р цэцэрлэг
23 Сонгинохайрхан 148-р цэцэрлэг
24 Сонгинохайрхан 156-р цэцэрлэг
25 Сонгинохайрхан 158-р цэцэрлэг
26 Сонгинохайрхан 170-р цэцэрлэг
27 Сонгинохайрхан 176-р цэцэрлэг
28 Сонгинохайрхан 192-р цэцэрлэг
29 Сонгинохайрхан 195-р цэцэрлэг
30 Сонгинохайрхан 214-р цэцэрлэг
31 Сонгинохайрхан 215-р цэцэрлэг
32 Сонгинохайрхан 226-р цэцэрлэг
33 Сонгинохайрхан 227-р цэцэрлэг
34 Сонгинохайрхан 244-р цэцэрлэг


№ Дүүрэг Байгууллагын нэр


1 Хан-Уул 12-р цэцэрлэг
2 Хан-Уул 27-р цэцэрлэг
3 Хан-Уул 28-р цэцэрлэг
4 Хан-Уул 29-р цэцэрлэг
5 Хан-Уул 35-р цэцэрлэг
6 Хан-Уул 41-р цэцэрлэг
7 Хан-Уул 49-р цэцэрлэг
8 Хан-Уул 53-р цэцэрлэг
9 Хан-Уул 65-р цэцэрлэг
10 Хан-Уул 67-р цэцэрлэг
11 Хан-Уул 71-р цэцэрлэг
12 Хан-Уул 72-р цэцэрлэг
13 Хан-Уул 73-р цэцэрлэг
14 Хан-Уул 121-р цэцэрлэг
15 Хан-Уул 134-р цэцэрлэг
16 Хан-Уул 144-р цэцэрлэг
17 Хан-Уул 145-р цэцэрлэг
18 Хан-Уул 165-р цэцэрлэг
19 Хан-Уул 189-р цэцэрлэг
20 Хан-Уул 190-р цэцэрлэг
21 Хан-Уул 209-р цэцэрлэг
22 Хан-Уул 218-р цэцэрлэг
23 Хан-Уул 219-р цэцэрлэг
24 Хан-Уул 223-р цэцэрлэг
25 Хан-Уул 230-р цэцэрлэг
26 Хан-Уул 250-р цэцэрлэг


№ Дүүрэг Байгууллагын нэр


1 Чингэлтэй 5-р цэцэрлэг
2 Чингэлтэй 9-р цэцэрлэг
3 Чингэлтэй 31-р цэцэрлэг
4 Чингэлтэй 33-р цэцэрлэг
5 Чингэлтэй 37-р цэцэрлэг
6 Чингэлтэй 39-р цэцэрлэг
7 Чингэлтэй 56-р цэцэрлэг
8 Чингэлтэй 70-р цэцэрлэг
9 Чингэлтэй 74-р цэцэрлэг
10 Чингэлтэй 102-р цэцэрлэг
11 Чингэлтэй 103-р цэцэрлэг
12 Чингэлтэй 108-р цэцэрлэг
13 Чингэлтэй 124-р цэцэрлэг
14 Чингэлтэй 126-р цэцэрлэг
15 Чингэлтэй 155-р цэцэрлэг
16 Чингэлтэй 173-р цэцэрлэг
17 Чингэлтэй 174-р цэцэрлэг
18 Чингэлтэй 222-р цэцэрлэг
19 Чингэлтэй 224-р цэцэрлэг
20 Чингэлтэй 245-р цэцэрлэг
21 Чингэлтэй 246-р цэцэрлэг
22 Чингэлтэй 247-р цэцэрлэг

Shuud.mn
Сонин хачин
Amgaa:
Ажилаа хаясан бол халах хэрэгтэй ичэхгүй 50 хувь нэмэх санаатай ажиллгүй авах цалин нь 200 000 ийм айл монголоор нэг бна
2017-11-13
Иргэн:
Багш нар ажилаа хий тийм л тэмцэх гээд байгаа юм бол тэр авилга авдаг зү йлтэйгээ тэмц бас боловсролтой юмл бол
2017-11-13
Зочин:
Uursdud ni hezuu ch grsen huuhduudee boddog surguui bna 8 4 surguuli ail haylalt ywagdaaguu
2017-11-13
Зочин:
Энэ ажил хаяж байгаа багш нарыг атестатчилалд оруулж мэдлэг боловсролыг нь шалгаад тэнцэхгүй хүмүүсийг нь зайлуулаад гудамжинд ажилгүй яваа залуу боловсон хүчнийг томилох хэрэгтэй. Тийм л чадалтай юм бол хувийн сайн сургуулиудад очиж ажиллах хэрэгтэй.Чадваргүй. мэдлэг болвсролоор тааруу юмнууд нь л ажил хаяж далдагнаж байна даа.
2017-11-13
Зочин:
Арай ажил муутай,зохион байгуулалт муутай сургуулиуд нь ажил хаяж дээ. Эхлээд хүүхдийг ингэж сургадаг юм гэдгээ харуулчихаад ажил хаяж хөөрцөглөвөл дээр юмсан.
2017-11-13
Зочин:
CHINGELTEIN 19-R TSETSERLEG BOLIE OO. DANDAA ARD NI ULDENE
2017-11-13
Зочин:
MUNHBAT NEMEH BOLOMJTOI GEE BIZ DEE HURELSUHEE
2017-11-13
Зочин:
SHAA DA TA NAR UDURT 70 HUUHEDTEI TSALIN BAGATAI AJILLAAD UZ DEE GALZUURNA BIZ. 1 HUUHDEE DIILEHGUI BAIJ. ERDENETIIN BADAMSUREN YAHAARAA SARIN 25 SAY TUGRUGIIN TSALIN ABDAGIIN TEGVEL. HUTSAARAI LALRUUDAAA
2017-11-13
zzz:
uhsen baas odool haydag gazar yu gj amlaj garch irlee tegcheed uls yaduu bna gej shaagaad oorsdool idej uuj ulsiig iim bolgoson bizdee
2017-11-13
зочин:
Төр дэд сайдууд,том жийб машин ундаг төсөвийн мөнгөнөөс тэр бумаар тендер нэрийн дор хулгай хийдэг,хулгайч нартай хариуцага тооцох,офшор дансанд байгаа мөнгийг улсын дансанд оруудлах,том уул уурхайнуудыг өртөг шингээсэн үйлдвэрүүдийг барих,Оюу Толгойн гэрээг дахин хийх,зэрэг олон арга хэмжээ авч болно.Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид бид цалингийн зээлийн хүүнд дарлуулан арга ядан тарчиг амьдарч байна.Одоо ард түмэн бүсээ чангалах ямар ч аргагүй болсон.
2017-11-13
Иргэн:
Ажилгүй багш нар цаана чинь зөндөө байна ш дээ цалингаа голоод ажил хаяж байгаа багш нарыг ажиллуулах шаардлага байна уу ажил хийе гэсэн сэтгалтэй хүмүүс ажилд орэ чадахгүй л байна даварсан юм ер нь сургуулийн багш нар янз бүрийн мөнгө хүүхдүүдээс их авдаг ш дээ юунд зарцуулсан нь харагддаггүы ш дээ сүүлийн жишээ нь 4 дүгээр ангийн бүх хүүхдүүдээс 27 мянган төгрөг хжрааж аваад зугаалсан гэх мэт
2017-11-13
багш:
Долоо хоногт 3 өдөр амарна өдөрт 6 цаг ажилладаг байж яах гээд байнаа
2017-11-13
зочин:
Ажил хая гэж уриалаад байгаа хүмүүсийг уруу татаад байгаа бүх хүмүүсийг халах хэрэгтэй цаана чинь ажилгүй багш нар зөндөө байна. Шударгаар багш болж чадахгүй хахуулийн дийлэхгүй үлдсэн багш нарыг нэг удаа хахуулгүй ажилд аваач тэгвэл тэд мундаг ажиллан шүү.Бид ажилламаар байнашдаа Бид цалин голохгүй. ЕБС-н ыагш нар шиг хахуул их аваад хэдхэн хүүхдийг сонгож ажилладаг бусдын зөнд орхидог болчирхсон үеш дээ урамшуулал авахын тулд олимпиадад хүүхуд оруулах учраас бүгдэнтэй нь ажиллах шаардлагагүй байдаг юм
2017-11-13
Зочин:
Хүний өмнөөс ажиллаж амьдарч байгаа юм шиг дургуй бол болиод өндөр цалинтай ажилаа олж хийгээч , өдрийн хагаст л хичээл заасан нэр төдий байжийж
2017-11-13
иргэн:
Монгол улс энэ жил 2.3 триллион төгрөгийн өр нэмж тавьж байгаа. Багш нар ажил хаян цалингаа энэ өрийг дарахад хандивлаж байна. Аргагүй л эх оронч хүмүүс юм.
2017-11-13
Зочин:
Цэцэрлэгийн багш нарын цалинг нэмээд ажилд нь оруулчих. Бусад нь яах вэ? тэгээд байж л байг.....
2017-11-13