ҮСХ: Өрхийн сарын дундаж орлого 1,2 сая төгрөгт хүрчээ
2020-08-17

ҮСХ-ноос 2020 оны эхний долоон сарын нийгэм, эдийн засгийн салбарын статистик мэдээг танилцууллаа.

 

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2020 оны хоёрдугаар улирлын дүнгээр нэг өрхийн сарын дундаж орлого оны үеэр 1,5 сая болж өмнөх оноос 9,4 хувиар өссөн. Харин өмнөх улирлаас 1,6 хувиар буурсан үзүүлэлт гарчээ.

 

Нэг өрхийн сарын дундаж бодит орлогын хэмжээ 2020 оны хоёрдугаар улиралд 1,2 сая төгрөг болсон байна. Өмнөх онтой харьцуулахад  6,2 хувь өсөхөд цалин хөлсний орлого 7,3 хувь, тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого 15 хувь өссөн нь гол нөлөө болсон гэж үзсэн аж.

 

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлогыг бүтцээр нь авч үзвэл:

 • Цалин хөлсний орлогыг 54,9 хувь
 • Тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого 19,8 хувь
 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 8,7 хувь
 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйлчилгээний бус орлого 6,8 хувь
 • Бусад орлого 9,8 хувийг тус тус эзэлж байна.

 

Өрхийн мөнгөн орлогоор бүлэглэн авч үзвэл:

 • 1,1 сая төгрөгөөс доош орлоготой өрх 74,6 мянгаар буурч
 • 1,1 сая төгрөгөөс дээш орлоготой өрх 85,9 мянгаар нэмэгдсэн

 

Энэ оны хоёрдугаар улирлын байдлаар сард 500 мянган төгрөгийн орлоготой өрхийн орлогын бүтцийг дунджаар авч үзвэл:

 • Цалин хөлсний орлого 15,4 хувь 
 • Тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого 57,9 хувь,
 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 15,2 хувь,
 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйлчилгээний бус орлого 3,1 хувь,
 •  Бусад орлого 8,4 хувийг тус тус эзэлж байна.

 

1,6 сая төгрөгийн орлоготой айлуудын орлогын бүтцийг дунджаар нь  авч үзвэл:

 • Цалин хөлсний орлого 61,6 хувь
 • Тэтгэвэр тэтгэмжийн орлого 10,9 хувь,
 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого 7,7  хувь,
 • Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйлчилгээний бус орлого 8,1 хувь,
 • Бусад орлого 11,7  хувийг тус тус эзэлж байна.

 

Э.Үүрийнцолмон

Shuud.mn
Сонин хачин