ХЭҮК: Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах ажил хавтгайрч байна
2024-06-19

ХЭҮК-оос сонгуультай холбогдуулан дөрвөн чиглэлээр мэдээлэл хийлээ.

 

 

1. УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгаа эхлээд 9 хоног өнгөрч байна. Энэ хугацаанд иргэдийн дунд хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, ялангуяа овог, нэр, регистерийн дугаар, оршин суугаа газар, хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг системтэйгээр цуглуулах ажил хавтгайрсан байна.

 

Регистерийн дугаараар тухайн хүнтэй холбоотой олон төрлийн хувийн мэдээллийг цуглуулж авах боломжтойг иргэд, сонгогчид анхаарах ёстой. Тиймээс хувийн мэдээллээ хамгаалахыг ХЭҮК-оос зөвлөж байна.

 

Хүний хувийн мэдээллийг эзнийх нь зөвшөөрөлгүйгээр эсвэл хуурч мэхлэх, төөрөгдүүлэх замаар цуглуулах нь Хүний хувийн мэдээллийн тухай хууль, Сонгуулийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болох тул нам, эвсэл, нэр дэвшигч, сонгуульд ажиллаж байгаа албан хаагчдад энэ төрлийн мэдээллийг цуглуулахгүй байхыг анхааруулж байна.

 

2. Сонгууль бол Монгол Улсын Үндсэн хууль болон олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан улс төрийн эрх, эрх чөлөө бөгөөд аль улс төрийн нам, нэр дэвшигчийг сонгох нь сонгогчийн эрх. Монгол Улсын иргэд аль ч нам, улс төрийн эвслийг дэмжих, энэ талаарх мэдээллийг түгээх, өөрсдөө энэ итгэл үнэмшлийнхээ төлөө байр сууриа илэрхийлэх эрхтэй. Аль нэг улс төрийн хүчин, намын мөрийн хөтөлбөр, бодлогыг дэмжсэнийх нь төлөө ялгаварлан гадуурхах, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлах хууль бус үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог. Тиймээс иргэдийн энэ эрхэд хүндэтгэлтэй хандахыг зөвлөж байна.

 

3.Эрхээ хязгаарлуулсан иргэдийн сонгох эрхийг эдлүүлэхэд төрийн холбогдох байгууллагууд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Албадан эмчлүүлж байгаа, баривчлагдан, цагдан хоригдсон хүмүүс Сонгуулийн хуульд заасны дагуу санал өгөх эрхтэй. ХЭҮК-оос Хорих 461 дүгээр ангид хийсэн хяналт шинжилгээгээр 260 орчим иргэн саналаа өгөх хүсэлтээ хорих байгууллагын удирдлагад өгсөн байна. Гэхдээ цагдан хоригдож байгаа хүмүүс сонгууль, нэр дэвшигчдийн талаар ямар ч мэдээлэлгүй байгаа нь тогтоогдсон. Энэ нь иргэдийн сонгох эрхийг зөрчих, бусдын нөлөөлөлд автаж сонголт хийх, сонгох эрхээ эдлэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Тиймээс энэ иргэдэд сонгуулийн талаар мэдээлэл өгөх нь зүйтэй.

 

4. Хугацаат цэргийн алба хаагчдад сонгуулийн талаарх мэдээллийг өгч, саналаа нууцаар, чөлөөтэй өгөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, санал өгөхөд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөх нь хууль бус үйлдэл болохыг эрх бүхий байгууллагуудад зөвлөж байгааг ХЭҮК-ын гишүүн Б.Энхболд мэдээллээ.

Shuud.mn
Сонин хачин
Bernhard Dieter:
HIRE A FAST & QUALIFIED CRYPTOCURRENCY RECOVERY SPECIALIST\\FOLKWIN EXPERT RECOVERY. Nowadays fortunes are made and lost in the blink of an eye, I found myself in a nightmare of my own making. With $90,000 worth of various Cryptocurrencies held hostage on my Coinbase account, I was thrust into a battle against an unseen adversary—a cunning hacker who sought to strip me of my hard-earned assets. Despite possessing mountains of evidence and a wealth of information detailing the nefarious intrusion into my account, Coinbase proved to be an impenetrable fortress, impervious to my pleas for assistance. Faced with the grim reality that all hope was lost, I turned to unconventional avenues in search of salvation. It was through a chance encounter with a concerned officer from our local police department in Georgetown, Texas, that a glimmer of hope emerged amidst the darkness. To get in touch with them, Website:: www.folkwinexpertrecovery.com ,WhatsApp +1 (740)705-0711, Email: Folkwinexpertrecovery (@) tech-center.com . In a world where darkness looms large, they are guiding the path towards a brighter, more secure future.Thanks, Mr Bernhard Dieter.
2024-06-26
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Ben Richard:
RECOVER YOUR LOST/STOLEN BITCOIN WITH THE HELP OF GEO COORDINATES HACKER Cryptocurrency investment halted and turned my life upside down after I invested almost everything that I had worked for all my life. I found myself in a desperate situation after losing 3.7 Million to Bitcoin investment for cryptocurrency. I was depressed and sad until my research took me to a website of GEO COORDINATES HACKER. I explained my situation to them and they assured me to help me get my money back. I gave it a try and they definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account just within a few days. I’m glad I was able to recover my stolen crypto. Their service is truly reliable. I’m grateful to them. You can get in touch with them through their Email; geovcoordinateshacker@proton.meEmail; geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker )Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-23
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
Ben Richard:
RECOVER YOUR LOST/STOLEN BITCOIN WITH THE HELP OF GEO COORDINATES HACKER Cryptocurrency investment halted and turned my life upside down after I invested almost everything that I had worked for all my life. I found myself in a desperate situation after losing 3.7 Million to Bitcoin investment for cryptocurrency. I was depressed and sad until my research took me to a website of GEO COORDINATES HACKER. I explained my situation to them and they assured me to help me get my money back. I gave it a try and they definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account just within a few days. I’m glad I was able to recover my stolen crypto. Their service is truly reliable. I’m grateful to them. You can get in touch with them through their Email; geovcoordinateshacker@proton.meEmail; geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker )Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-23
Ben Richard:
RECOVER YOUR LOST/STOLEN BITCOIN WITH THE HELP OF GEO COORDINATES HACKER Cryptocurrency investment halted and turned my life upside down after I invested almost everything that I had worked for all my life. I found myself in a desperate situation after losing 3.7 Million to Bitcoin investment for cryptocurrency. I was depressed and sad until my research took me to a website of GEO COORDINATES HACKER. I explained my situation to them and they assured me to help me get my money back. I gave it a try and they definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account just within a few days. I’m glad I was able to recover my stolen crypto. Their service is truly reliable. I’m grateful to them. You can get in touch with them through their Email; geovcoordinateshacker@proton.meEmail; geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker )Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-23
Ben Richard:
RECOVER YOUR LOST/STOLEN BITCOIN WITH THE HELP OF GEO COORDINATES HACKER Cryptocurrency investment halted and turned my life upside down after I invested almost everything that I had worked for all my life. I found myself in a desperate situation after losing 3.7 Million to Bitcoin investment for cryptocurrency. I was depressed and sad until my research took me to a website of GEO COORDINATES HACKER. I explained my situation to them and they assured me to help me get my money back. I gave it a try and they definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account just within a few days. I’m glad I was able to recover my stolen crypto. Their service is truly reliable. I’m grateful to them. You can get in touch with them through their Email; geovcoordinateshacker@proton.meEmail; geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker )Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-23
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Walter Brian:
THIS IS REAL. I REPEAT, THIS IS REAL. The black mirror is real, the black mirror is really powerful, effective and 100% reliable. My name is Walter Brian, I want to thank Dada Magical for giving his black mirror to me. Since he gave me his black mirror, I became rich, successful, protected, informed and powerful. I was browsing through the internet one day when I saw multiple testimonies on how Dada Magical has helped so many people with his black mirror. I thought it was a joke at first but I gave it a try and contacted him. He sold the black mirror to me and told me how to use it and all that I need to do. I followed the instructions just as he told me and to my greatest surprise, it worked just as he told me. The black mirror is still working for me. The mirror also brings good luck, blessings and information. Contact Dada Magical now on his email; Dadablackmirrors@gmail.com and he will help you also with the black mirror just the same way he helped me. Thank you Great Dada Magical.
2024-06-21
Иргэн:
МАН АН хоёр яг адил нэг тэрэгний 2 дугуй, АН гарч ирсэн 2012 онд хаягийн бүртгэл дээр олон хүн нэмэгдэж гарч ирсэн байдгийн, найз минь Ардчилсан намын сонгуулийн штабд ажиллаж байлаа, түр эзэнгүй байрны хаягт бүртгэлтэй хүн байхгүй байсныг тодруулаад л явж байсан даа
2024-06-21
Steve Ice:
THE PAIN AFTER LOSING A HARD EARNED MONEY TO A FAKE ONLINE INVESTMENT. If you are a victim of losing your hard earned money to a fake online investment. Or you have placed your hard-earned money into virtual currencies such as Ethereum and Bitcoin, putting your faith in the security of the passwords and private keys safeguarding your money. But what occurs if a passcode is forgotten or a hard drive fails? Your cryptocurrency wallet, which may contain hundreds or even millions of dollars worth of cryptocurrency, vanishes out of sight overnight. It happened to me when I lost $979,000 pounds to a fake Crypto fraudulent company. I was really in disbelief and had to look for a means to recover my funds back. But fear not, for MAYER MUSK RECOVERY HACKER has arrived as a beacon of hope for those who have had their hard-earned crypto stolen. This service is like a superhero for tracking down lost or stolen cryptocurrency. I provided what they required to the experts and all my funds were recovered back by the Hackers. I recommend MAYER MUSK RECOVERY HACKER they are the best ever, for those who have been robbed of their digital fortunes now have a crypto guardian to call upon in their time of need. MAYER MUSK RECOVERY HACKER gives victims the hope that all is not lost. You can also reach them on via Email: Email support@mayermuskrecoveries.com Website https://mayermuskrecoveries.com Whats-App: +1 (347) 470-7678 God Bless MAYER MUSK RECOVERY HACKER. I’m forever grateful to God for the successful recovery. I’m so happy I got all my lost money back..
2024-06-20
Зочин:
Хуний эрхийн комисс Сарантуяа гэдэгтэиэгтэйн яриаг анхаараа 18 настай хууг нь ламхай нарыг хучиндсэн гэж гутгэж ял огох гэж байна гэгэ Хэлмэгдэж байгаа байж магадгуй юм байна Нэг уе Гандангихарлуулах зорилготой гэмээр материал зариг сайтаар гарч бас одоо тагнуулын хэргээр шалгагдаж байгаа лам ламхай нар хучиндуулсэн гэж мэдэгдэл хийгээд байсан Захиалгат хэлмэгдуулэлт байж магадгуй юм байна 18 хан настай хуу шуу дээ Хэлмэгдэж байгаа бол байж болшгуй Омгоологчид тусалмаар байна
2024-06-20
MANgaruud garah gd bur chichirch bgaa bhdaa
2024-06-20
Niitiin teeveriin dashdorjiin ganbaatar hogiin hulgaich duu enhjargal ynhan solongosuud nuuren deer tamhiaa darj untaraadag hun aminii heregten!
2024-06-20
Naadhaa ter MANgaruuddaa l hel!!!
2024-06-19
mash zov anhaarah estoi asuudal hondjee
2024-06-19