Ирэх онд гэр бүлийн зориулалтаар 16 мянга 168.5 га газрыг өмчлүүлнэ
2013-12-11

НИТХ-ын 2013 оны 11 сарын 28-нд болсон  ээлжит хуралдаанаар нийслэлийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг баталсан. Ирэх оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлахдаа “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг үндэслэн боловсруулсан байна.

 

НИТХ-ын 2013 оны 13/52 дугаар тогтоолоор баталсан 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 3 чиглэлийн хүрээнд 16 мянга 168.5 га газрыг иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэхээр тусгасан бөгөөд эдгээрээс одоо эзэмшиж байгаа гэр хороолол дахь 179.6 га газрыг 3 424 иргэнд, зуслангийн 641.88 га газрыг 10 044 иргэнд НИТХ-ын 2013 оны 10/39 дүгээр тогтоолоор байршил хэмжээг тогтоосон 52 байршлын 15 309 га газраас гадна Багануур дүүргийн Булагтайд 14 га, Хан-Уул дүүрэгт Өлзийт хорооллын зүүн талд 51.2 га, нийт 15 347 га газрыг төлөвлөлтийн дагуу иргэдэд шинээр өмчлүүлэхээр тусгажээ.

 

Түүнчлэн  спорт амралт зугаалгын талбай, орчны тохижилт бүхий газар доорх гаражийн газрыг 11 байршлын 3,38 га газарт, дугуйн болон гүйлтийн зам талбайг 6.64 га газарт,  шинээр барих болон, өргөтгөн шинэчлэх 22 авто замын ажил ирэх оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд багтсан

байна. Иргэнд гэр бүлийн зориулалтаар өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөөг доорхи хүснэгтээс дэлгэрэнгүй харж болно.

.      Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газрын байршил хэмжээ
Дүүрэг Хорооны дугаар Байршил, нэгж талбарын дугаар Иргэдийн     тоо Газрын  хэмжээ /га/
0 1 2 3 4 5
2.2.1.1.   Иргэдийн эзэмшиж байгаа газрыг өмчлүүлэх
1. Баянгол 9-р хороо Горькийн гудамж 15 0.6
2. 10-р хороо Зүүн Нарангийн хэсэг 15 0.6
3. 21-р хороо Горькийн гудамж 25 1
4. 22-р хороо Зүүн Нарангийн хэсэг 25 1
5. 23-р хороо Зүүн ард Аюушийн гудамж 20 0.8
Дүн 100 4
6. Баянзүрх 2-р хороо Дарь-Эх, Цэргийн хотхоны гудамж 50 3.1
7. 4-р хороо Цэргийн хотхоны гудамж 75 4.5
8. 5-р хороо Монелын 17, Монел уулын гудамж 190 11.5
9. 9-р хороо Шархад, Ээж хайрханы гудамж 30 1.5
10. 10-р хороо Улиастай, Амгалангийн гудамж 30 1.5
11. 11-р хороо Дэнж, Булгачингийн гудамж 145 8
12. 17-р хороо Эрдэнэтолгой, Эмнэлэгийн гудамж 50 2.5
13. 19-р хороо Цайз, Хоршооллын гудамж 95 6
14. 20-р хороо Гялалзах, Туул, Баяндөхөм, Төвийн хэсэг 210 14
15. 21-р хороо Их, Бага Дарь эх, Жамсран уулын гудамж 50 3
16. 22-р хороо Баруун, Зүүн Алтан Өлгий, Өлгийн гудамж 20 1
17. 23-р хороо Сургуулийн, Хужирбулангийн гудамж 90 5.7
18. 24-р хороо Эрдэнэтолгой, Цахлайн гудамж 100 5
19. 25-р хороо Ойн, Олзвойн гудамж 20 1
20. 27-р хороо Их , бага Дарь эхийн гудамж 30 1.5
21. 28-р хороо Хужирбулангийн гудамж 70 3.5
22. 12-р хороо Жанжины 22-р гудамж 20 1.4
Дүн 1275 74.7
Багануур 2-р хороо Уурхайчны хэсэгт 50 3.5
2-р хороо Галуутын хэсэгт 50 3.5
3-р хороо Нугын талын хэсэгт 30 2.1
4-р хороо Тогос уулын хэсэгт 30 2.1
Дүн 160 11.2
Хан-Уул 3-р хороо БХТН-ийн, Говийн гудамж 10 0.5
4-р хороо Арцатын гудамж 5 0.35
5-р хороо Яармагийн гудамж 13 3.9
6-р хороо НҮН-ийн гудамж 50 1.5
7-р хороо Жаргалантын гудамж 10 0.3
8-р хороо Сонсголонгийн гудамж 15 0.75
9-р хороо Центрийн, Буянт-Ухаагийн гудамж 25 1.25
10-р хороо Нисэх морингийн гудамж 40 2
11-р хороо Оргил, Зайсангийн гудамж 30 1.5
12-р хороо Малчин, Хайрхан, Хабитат, Сонгинын гудамж 80 4
13-р хороо Туул 7 хэсэг,  3, 4-р хэсэг  Бөхөгийн гудамж 150 10.5
14-р хороо Бурхантын гудамж 100 7
15-р хороо Үйлдвэр-2, Зайсангийн гудамж 40 2
16-р хороо Тайнь, Буянт-Ухаагийн гудам 20 1
Дүн 588 36.55
Чингэлтэй 7-р хороо Хувьсгалчидын Г гудамж, 50 2.5
9-р хороо Дэнжийн гудамж 5 0.3
10-р хороо Дэнжийн 42,43 дугаар гудамж 20 1
11-р хороо Нуурын гудамж 10 0.5
12-р хороо Булагийн 19.20 дугаар гудамж 80 4.8
13-р хороо Сургуулийн гудамж 28 0.8
14-р хороо Хайлаастын гудамж 20 0.62
15-р хороо Жаргалантын гудамж 42 1.9
16-р хороо Согоотын гудамж 48 2.01
17-р хороо Сурагч, Баянхайрхан, Зүрх-Уулын гудамж 60 3
18-р хороо Яргайтын гудамж 12 1
19-р хороо Дээд, Доод салхит Тахилтын гудамж 60 4.2
Дүн 435 22.63
Сонгино хайрхан 1-р хороо Толгойтын гудамж 20 1
2-р хороо Орбитын гудамж 40 2
3-р хороо Бага нарангийн  гудамж 40 2
4-р хороо Их нарангийн гудамж 40 2
5-р хороо Баянголын гудамж 10 0.5
6-р хороо Тоосгоны гудамж 20 1
7-р хороо Баянхошуу-0119,  Овоот, Ногоочин, Дэнж, Монлаа гудамж 100 7
8-р хороо Нуур, Зүүн баян цагаан, Баян цагааны гудамж 60 3
9-р хороо Зүүн салаа, Малчин, Баруун баян уулын гудамж 40 2
Сонгино хайрхан 10-р хороо Зүүн баян уул, Оёдолын гудамж 40 2
11-р хороо Хонхор, Мандалын гудамж 40 2
21-р хороо Рашаант төсөл, Булаг, Худаг, Ногоон толгой өртөө, Ферм, Эмнэлэг, 361 гарам, Давааны,  Ар шижир, Жаргалантын гудамж 50 2.5
22-р хороо Тахилт, Хилчиний гудамж 100 7
23-р хороо Далан, Хангай, Овоотын гудамж 45 3
24-р хороо Зээл, Хустайн гудамж 80 5.5
25-р хороо Одонт, Хайрханы гудамж 40 2
26-р хороо Алтан овоо, Мандал овооны гудамж 80 5
28-р хороо Ногоон чулуут, Хөтөл, Сансарын гудамж 45 2.5
30-р хороо Хамба, Хилчин, Чулуутын гудамж 30 1.5
31-р хороо Алтай, Хайрхан, Дунд нарангийн гудамж 30 1.5
32-р хороо Баруун түрүүн, Шанд, Халгайт,  Хурганы гудамж 80 5.5
Дүн 1030 60.5
Сүхбаатар 9-р хороо Алтай гудамж 10 0.5
11-р хороо Рашаан гудамж 15 0.75
12-р хороо Хандгайтын гудамж 15 0.75
13-р хороо Ногооны талбайн 50 2.5
14-р хороо Хандгайтын гудамж 20 1
15-р хороо Дамбадаржаагийн 15 0.75
16-р хороо Бэлхийн 1-35-р гудамж 10 0.5
17-р хороо Дамбадаржаагийн гудамж 15 0.75
18-р хороо Бэлхийн 36-54-р гудамж 15 0.75
Дүн 165 8.25
Налайх 1-р хороо Энгэршанд, Уурхайчид, Баянзүрхийн 33 1.8
3-р хороо Дэнж, Наран, Замчины 12 0.6
4-р хороо Их ам, Бүс нуур, Туул, Алтай, Өлгий,Нисэхийн 44 2.4
5-р хороо Гандан ам, Гандан уулын 33 1.8
7-р хороо Өвөршанд, Бадралын 24 1.3
Дүн 146 7.9
Багахангай 1-р хороо Үнэгтэй гэр хороололд 10 0.7
2-р хороо Замчин гэр хороололд 10 0.7
2-р хороо Балжирийн энгэрт 50 3.5
Дүн 70 4.9
Нийт дүн 3969 230.63
Shuud.mn
Сонин хачин