Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны А/08 тоот тушаалаар батлагдсан “Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал”-ын дагуу  21 аймагт коронавируст халдвар орж ирсэн үед тархах эрсдэлийн салбар дундын үнэлгээг хийлээ.

 

 

Үнэлгээг аймгийн Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газартай хамтран хийсэн бөгөөд 2 аймаг маш өндөр, 18 аймаг өндөр, 1 аймаг дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байна гэж Онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ.