Эрэн сурвалжлагдаж байсан этгээдийг Сонгинохайрхан дүүргээс баривчиллаа
2024-06-21

Цагдаагийн байгууллагаас эрэн сурвалжлагдаж байсан иргэн “О”-г энэ сарын 19-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрээс баривчиллаа.

 

 

Иргэн “О” нь хамтран амьдрагчаа удаа дараа харгис хэрцгийгээр зодож, биед нь гэмтэл учруулсан хэргийг үйлдсэн бөгөөд урьд өмнө 7 удаагийн ял шийтгэл эдэлж байсан. Түүнийг баривчлах үед дээрх этгээд нь эсэргүүцэл үзүүлж, биедээ зэвсгийн чанартай зүйл буюу хутга авч явсныг хураан авч, мөрдөн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулж байна.

 

Түүний хамтран амьдрагч “С”-ын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу хамгаалалтын арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

Shuud.mn
Сонин хачин
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Alfred John:
HOW TO RECOVER YOUR LOST BITCOIN FORM SCAMMER OPTIMISTIC HACKER GAIUS HELPED ME IN RECEIVING ALL OF MY MONEY THAT I HAVE LOST. Speaking of OPTIMISTIC HACKER GAIUS, I'm happy to announce that this cyber security company assisted me in recovering my bitcoin and other digital currency that had been lost. Their exquisite workmanship and exceptional service had me in utter amazement. I never would have thought that I could get my money back when I went to them with my problems and all the required documentation. They amazed me by recovering my money in under 48 hours. I highly recommend OPTIMISTIC HACKER GAIUS to anyone having issues with cybersecurity, hacking, bitcoin recovery, or digital funds recovery.. Contact Them At... Email address.... optimistichackergaius @ seznam.cz WhatsApp: +44 7.7.3.5.2.8.0.4.7.3 Telegram.. http://t.me/optimistichackergaius
2024-07-07
Sylvia Francis:
Coder Cyber Services stands as the quintessential digital fortress, wielding unmatched prowess in scam detection and employing state-of-the-art methodologies to thwart phishing emails, fraudulent websites, and deceitful schemes. Their track record speaks volumes, having reclaimed over $560, including staggering sums like $95,000 from a sham investment platform. Through meticulously tailored risk assessments, they fortify cybersecurity by pinpointing vulnerabilities with precision. Their arsenal doesn't end there; with rapid incident response and vigilant monitoring, they ensure swift mitigation and provide real-time protection, effectively neutralizing threats before they can inflict damage. Moreover, they empower clients by imparting knowledge on recognizing and thwarting common scam tactics, fostering enlightenment in the often treacherous digital realm. But their expertise transcends mere defense; Coder Cyber Services also offers genuine hacking services, along with comprehensive phone and computer monitoring, bolstering device security to fortify clients' digital presence against potential threats. With Coder Cyber Services, clients can rest assured knowing they have a stalwart ally in the ongoing battle against cybercrime. safeguarding your digital assets and maintaining peace of mind in an increasingly perilous online landscape is paramount, so contacting Coder Cyber Services could be the most prudent decision you make. Their dedication, expertise, and proven track record make them a beacon of trust and reliability in the realm of cybersecurity. Email enquiry@codercyberservices.info for further info.
2024-06-28
Connor Mitchell:
Con tact Daniel Meuli Web Recovery WhatsApp +,3,9,3,5,1,2,0,1,3,5,2,8 Telegram +,3,9,3,5,1,2,0,1,3,5,2,8 Early in my career as an entrepreneur, faced with limited job opportunities after college, I gravitated towards innovative investments. Bitcoin caught my attention, spurred by intriguing articles about the cryptocurrency. Intrigued and after due diligence, I decided to invest. Over the years, my initial investment of $630,000 in Bitcoin grew significantly, providing substantial resources to expand my business ventures and explore new opportunities. However, my success trajectory was abruptly challenged when I lost my laptop during a critical business trip. Panic ensued as I realized that my Bitcoin wallet, essential for accessing my sizable funds, was now out of reach.
2024-06-28
reuben:
The Wizard Hilton Cyber Tech team's swift and decisive action in locking down and recovering the 80,000 Bitcoin that had been stolen from me was a remarkable feat of digital forensics and cybersecurity expertise. When my crypto wallet was compromised and the valuable digital assets whisked away by nefarious hackers, I turned to the specialized team at Wizard Hilton Cyber Tech for help. The Wizard Hilton Cyber Tech @ gmail.com analysts sprang into action, utilizing advanced threat-tracking algorithms and decryption techniques to follow the digital trail left by the thieves. Through painstaking analysis of blockchain transaction logs and a complex web of online transactions, they were able to pinpoint the location of the them stolen Bitcoin and coordinate with local authority, contact whatsapp: +13024457895 website; wizardhiltoncybertech@gmail.com
2024-06-27
Bernhard Dieter:
HIRE A FAST & QUALIFIED CRYPTOCURRENCY RECOVERY SPECIALIST\\FOLKWIN EXPERT RECOVERY. Nowadays fortunes are made and lost in the blink of an eye, I found myself in a nightmare of my own making. With $90,000 worth of various Cryptocurrencies held hostage on my Coinbase account, I was thrust into a battle against an unseen adversary—a cunning hacker who sought to strip me of my hard-earned assets. Despite possessing mountains of evidence and a wealth of information detailing the nefarious intrusion into my account, Coinbase proved to be an impenetrable fortress, impervious to my pleas for assistance. Faced with the grim reality that all hope was lost, I turned to unconventional avenues in search of salvation. It was through a chance encounter with a concerned officer from our local police department in Georgetown, Texas, that a glimmer of hope emerged amidst the darkness. To get in touch with them, Website:: www.folkwinexpertrecovery.com ,WhatsApp +1 (740)705-0711, Email: Folkwinexpertrecovery (@) tech-center.com . In a world where darkness looms large, they are guiding the path towards a brighter, more secure future.Thanks, Mr Bernhard Dieter.
2024-06-25
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-24
Ben Richard:
RECOVER YOUR LOST/STOLEN BITCOIN WITH THE HELP OF GEO COORDINATES HACKER Cryptocurrency investment halted and turned my life upside down after I invested almost everything that I had worked for all my life. I found myself in a desperate situation after losing 3.7 Million to Bitcoin investment for cryptocurrency. I was depressed and sad until my research took me to a website of GEO COORDINATES HACKER. I explained my situation to them and they assured me to help me get my money back. I gave it a try and they definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account just within a few days. I’m glad I was able to recover my stolen crypto. Their service is truly reliable. I’m grateful to them. You can get in touch with them through their Email; geovcoordinateshacker@proton.meEmail; geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker )Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-23
Laura Ani:
HOW TO RECOVER LOST CRYPTO BACK FROM FAKE PLATFORMS. I’ve read many stories about GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. How the company is helping people recover their funds after losing them to scammers. It is indeed surprising to know you can recover all lost bitcoin back from scam companies or any from any fake investment site. I used to be a victim of an online scam trading platform where I invested about 97,000 usd worth of Btc and lost everything. GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. As the only trusted cyber security company, the hacker recovered all my lost money. I’m highly recommending them to everyone who wishes to recover their funds. You can also contact GEO COORDINATES RECOVERY HACKER COMPANY. Contact the following address: Email: geovcoordinateshacker@protonme Email: geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker ) Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
Ben Richard:
RECOVER YOUR LOST/STOLEN BITCOIN WITH THE HELP OF GEO COORDINATES HACKER Cryptocurrency investment halted and turned my life upside down after I invested almost everything that I had worked for all my life. I found myself in a desperate situation after losing 3.7 Million to Bitcoin investment for cryptocurrency. I was depressed and sad until my research took me to a website of GEO COORDINATES HACKER. I explained my situation to them and they assured me to help me get my money back. I gave it a try and they definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account just within a few days. I’m glad I was able to recover my stolen crypto. Their service is truly reliable. I’m grateful to them. You can get in touch with them through their Email; geovcoordinateshacker@proton.meEmail; geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker )Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-23
Ben Richard:
RECOVER YOUR LOST/STOLEN BITCOIN WITH THE HELP OF GEO COORDINATES HACKER Cryptocurrency investment halted and turned my life upside down after I invested almost everything that I had worked for all my life. I found myself in a desperate situation after losing 3.7 Million to Bitcoin investment for cryptocurrency. I was depressed and sad until my research took me to a website of GEO COORDINATES HACKER. I explained my situation to them and they assured me to help me get my money back. I gave it a try and they definitely did a great job, all my money was recovered back into my wallet account just within a few days. I’m glad I was able to recover my stolen crypto. Their service is truly reliable. I’m grateful to them. You can get in touch with them through their Email; geovcoordinateshacker@proton.meEmail; geovcoordinateshacker@gmail.com Telegram ( @Geocoordinateshacker )Website; https://geovcoordinateshac.wixsite.com/geo-coordinates-hack
2024-06-23
Susan Bickford:
It's A Great News to Celebrate with you Viewer, I am truly living the life I have been looking for after Dr Kachi made me win my Powerball Lottery, I had been playing for a good 8years. It was a friend of mine who directed me to Dr Kachi because my friend Nancy has won the Powerball so many times and I don't know how she got the match six numbers to play and win a very big amount of money, then the last time she won the Mega Millions I told her to tell me the secret on how she win. That's when she started telling me about the powerful Dr Kachi who has been her helper. and she gave me Dr Kachi Text/Call Number:+1 (209) 893-8075 I texted the greatest spell caster Dr Kachi and I told him I wanted to win my Powerball with his spiritual rightful number and he told me I should give him 2hours to get everything done and hopefully Dr Kachi do it, and give me a winning numbers to play my ticket that make me win the prize of $223.3 Million Dollars Powerball lottery Tuesday i bought the winning ticket at the Carlie C’s IGA store in Hope Mills, that changed my life for good today, and Dr Kachi a strong spell caster and trust him when he says the results will manifest it's Truth, God bless you Dr kachi for your kind help also can Email: drkachispellcast@gmail.com or website: https://drkachispellcaster.wixsite.com/my-site
2024-06-23
Susan Bickford:
It's A Great News to Celebrate with you Viewer, I am truly living the life I have been looking for after Dr Kachi made me win my Powerball Lottery, I had been playing for a good 8years. It was a friend of mine who directed me to Dr Kachi because my friend Nancy has won the Powerball so many times and I don't know how she got the match six numbers to play and win a very big amount of money, then the last time she won the Mega Millions I told her to tell me the secret on how she win. That's when she started telling me about the powerful Dr Kachi who has been her helper. and she gave me Dr Kachi Text/Call Number:+1 (209) 893-8075 I texted the greatest spell caster Dr Kachi and I told him I wanted to win my Powerball with his spiritual rightful number and he told me I should give him 2hours to get everything done and hopefully Dr Kachi do it, and give me a winning numbers to play my ticket that make me win the prize of $223.3 Million Dollars Powerball lottery Tuesday i bought the winning ticket at the Carlie C’s IGA store in Hope Mills, that changed my life for good today, and Dr Kachi a strong spell caster and trust him when he says the results will manifest it's Truth, God bless you Dr kachi for your kind help also can Email: drkachispellcast@gmail.com or website: https://drkachispellcaster.wixsite.com/my-site
2024-06-23
QUEEN:
Hi guys, i don’t have much to say now now, Than to say thanks to Dr. Monday for rescuing me and my family from poverty, and for getting my husband and my Job back, i love playing lottery , but winning is my biggest problem, Ill never forget the day i come in contact with Dr Monday, whose lottery spell make me a winner, some million Dollars , after giving me a sure winning numbers within 3 days to play,my financial status is settled for good,now i have started to live my dream life after 12 years of playing the lottery A big thanks to Dr Monday, am grateful for all you have done for me and family, he can be reach on Via WhatsApp +234 705 993 7909
2024-06-22
Leon Hader:
I Have At Last Located A Trustworthy Cyber Expert Who Deals With Lost Bitcoin Troubles contact Lost Recovery Masters I wanted to take a moment to express my utmost gratitude for the incredible service LOST RECOVERY MASTERS provided in helping me recover my lost cryptocurrency. When I first found myself in this unfortunate situation, I was feeling helpless and unsure of what to do. That's when my friend recommended Lost Recovery Masters to me, and I couldn't be more thankful for their suggestion. From the moment I reached out to Lost Recovery Masters, their team displayed professionalism, expertise, and genuine dedication to helping me. They patiently walked me through the entire recovery process, ensuring that I understood each step along the way. Their knowledge and guidance gave me the confidence that my lost cryptocurrency could be retrieved. I was truly amazed by the level of skill and precision Lost Recovery Masters exhibited throughout the process. Thank you once again for your exceptional service. Email: (Recoverymasters@email.cz) Learn More: ( https://lostrecoverymasters.wixsite.com/recoverbitcoin2024 )
2024-06-22
Niitiin teeveriin dashdorjiin ganbaatar hogiin hulgaich duu enhjargal ynhan solongosuud nuuren deer tamhiaa darj untaraadag hun aminii heregten!
2024-06-21
iim amitadyg ertunts yaj daadag yum bol doo ,
2024-06-21
Өушуу түргэн устга. Шүүх мүүхээр яадаг юм
2024-06-21